Bestill UTV-spelet

Brettspel for ungdomsskuleelevar som skal orientere seg om utdanning og yrke i faget utdanningsval.

Sjå video for å lære meir om spelet.

Spelet er aktiviserande.  Det utfordrar elevane til å lære meir om ei rekkje ulike yrke og utdanningsretningar, samtidig som dei har det moro.

UTV-spelet er utvikla av lærarar og elevar i Hordaland til bruk i faget utdanningsval. Det er glimrande å bruke før elevane skal velje utprøving av eit utdanningsprogram på vidaregåande.

Kven kan bestille?

Ungdomsskular i Hordaland og Sogn og Fjordane kan bestille UTV-spelet gratis.

Elevar spelar bretspel