Bestill UTV-spelet

Brettspel for ungdomsskuleelevar som skal orientere seg om utdanning og yrke i faget utdanningsval. Spelet er gratis for alle ungdomsskular i  Hordaland, og koster  100 kr (eks. moms) for skular i resten av landet.

Sjå video for å lære meir om spelet.

Spelet er aktiviserande.  Det utfordrar elevane til å lære meir om ei rekkje ulike yrke og utdanningsretningar, samtidig som dei har det moro.

UTV-spelet er utvikla av lærarar og elevar i Hordaland til bruk i faget utdanningsval. Det er glimrande å bruke før elevane skal velje utprøving av eit utdanningsprogram på vidaregåande.

Kven kan bestille?

Ungdomsskular i Hordaland kan bestille UTV-spelet gratis. For ungdomsskular i andre fylke kostar spelet 100 kr per stk. (eks. moms).

Slik bestiller du UTV-spelet!

 

Elevar spelar bretspel