Mittyrke.no

Utdrag frå fylkestingsvedtak for etablering av Senter for yrkesrettleiing:

Vi arbeider for ei heilskapleg og effektiv yrkes- og karriererettleiing i Hordaland.

Sjå fylkestingsvedtak

På denne sida kan du som er ungdomsskuleelev logge deg på og velje kva for utdanningsprogram du vil prøve ut på vidaregåande skule.

Klikk pålogging og vel tre utdanningsprogram du kan tenke deg å prøve i praksis. 

Før du vel anbefaler vi deg å gå inn på lenkja med filmar og informasjon om dei 13 utdanningsprogramma.

Skule og arbeidsliv

Her finn du tenester og informasjon som omhandlar val av yrke og utdanning, samt arbeidsmarknad.

Eit godt eksempel

6000 elevar får prøve vidaregåande opplæring

- Mittyrke.no gjer det enklare for lærarane å halde kontroll på den store elevmassen som skal prøve vidaregåande skule for éin dag, seier Kjell Helge Kleppestø, leiar ved Senter for yrkesrettleiing i Hordaland fylkeskommune.

Over 6000 elevar frå 29 kommunar besøker kvart år ein vidaregåande skule for å prøve eit utdanningsprogram. Ordninga er ein del av faget utdanningsval i ungdomsskulen i niande og tiande klasse. For å søke utprøvingsplass loggar dei seg på mittyrke.no og set opp tre ulike utdanningsprogram dei ønskjer å prøve. Desse skal så rangerast frå ein til tre.
- Systemet er enkelt og gir elevane innblikk i korleis det er å søke plass til vidaregåande opplæring, seier Kleppestø. (Foto: illustrasjonsfoto)