Mittyrke.no

Pålogging for elevar og lærarar

Her kan du logge deg på for å prøve eller hospitere på ein vidaregåande skule

Logg deg på

Her kan du som er ungdomsskuleelev logge deg på og velje kva for utdanningsprogram du vil prøve ut på utprøvingsdagane på vidaregåande skule.

Du kan velje tre utdanningsprogram du kan tenke deg å prøve i praksis.

Skule og arbeidsliv

Her finn du tenester og informasjon som omhandlar val av yrke og utdanning, samt arbeidsmarknad.

Eit godt eksempel

6000 elevar får prøve vidaregåande opplæring

- Mittyrke.no gjer det enklare for lærarane å halde kontroll på den store elevmassen som skal prøve vidaregåande skule for éin dag, seier leiar Kjell Helge Kleppestø i Hordaland fylkeskommune.

Over 6000 elevar frå 29 kommunar besøker kvart år ein vidaregåande skule for å prøve eit utdanningsprogram. Ordninga er ein del av faget utdanningsval i ungdomsskulen i niande og tiande klasse. For å søke utprøvingsplass loggar dei seg på mittyrke.no og set opp tre ulike utdanningsprogram dei ønskjer å prøve. Desse skal så rangerast frå ein til tre.
- Systemet er enkelt og gir elevane innblikk i korleis det er å søke plass til vidaregåande opplæring, seier Kleppestø. (Foto: illustrasjonsfoto)