Mittyrke.no

Utprøvingsdag

Ungdomsskuleelevar besøkjer kvart år ein vidaregåande skule for å prøve eit utdanningsprogram. Ordninga er ein del av faget utdanningsval i niande og tiande klasse.

Open skule

Dei vidaregåande skulane har ein eller fleire dagar i året der skulen er open for besøk.