Karrieresenter Nordhordland

Ønskjer du nokon å snakke med om jobb eller utdanning? Du kan møte ein av våre karriererettleiarar.

I løpet av yrkeslivet vil mange stå overfor fleire karriereval. Dette kan opplevast som utfordrande. Karriererettleiing kan gjere deg bevisst på kva du vil, kven du er og kva du kan.

Hos oss kan du

  • utforske dine jobb- og utdanningsmoglegheiter
  • finne ut kva som motiverer deg og kva for arbeidsoppgåver du liker og meistrer
  • lære metodar for å gjere gjennomtenkte og bevisste karriereval
  • kartleggje din kompetanse og dine interesser
  • få innspel og informasjon om jobbsøkjarprosessen, CV/søknad og jobbintervju
  • Våre karrieretenester er gratis og konfidensielle.

Førebu deg: Dette er det nyttig å tenkje på før samtalen 

Etiske retningslinjer for karriererettleiinga

Besøksadresse

Dampen Hagellia 6

5914 Isdalstø

Karriererettleiar
Profilbilde av Hanne Tysnes
Hanne Tysnes
91720685
Leiar Karriere Hordaland
Profilbilde av Kjell Helge Kleppestø
Kjell Helge Kleppestø
99717156