Karrieresenter Bergen

Ønskjer du nokon å snakke med om jobb eller utdanning? Du kan møte ein av våre karriererettleiarar.

I løpet av yrkeslivet vil mange stå overfor fleire karriereval. Dette kan opplevast som utfordrande. Karriererettleiing kan gjere deg bevisst på kva du vil, kven du er og kva du kan.

Vi tilbyr

  • Individuell karriererettleiing
  • Kurs og workshops 

Besøksadresse

Agnes Mowinckelsgate 5
5020 Bergen

Førebu deg: Dette er det nyttig å tenkje på før samtalen

Etiske retningslinjer for karriererettleiinga

Vi hjelper deg med

  • å utforske dine jobb- og utdanningsmoglegheiter
  • å finne ut kva som motiverer deg og kva for arbeidsoppgåver du liker og meistrer
  • å lære metodar for å gjere gjennomtenkte og bevisste karriereval
  • å kartleggje din kompetanse og dine interesser
  • å få innspel og informasjon om jobbsøkjarprosessen, CV/søknad og jobbintervju

Våre karrieretenester er gratis og konfidensielle.

 

Leiar Karriere Hordaland
Profilbilde av Kjell Helge Kleppestø
Kjell Helge Kleppestø
99717156
Karriererettleiar
Profilbilde av Tore Muren
Karriererettleiar
Profilbilde av Trond Lygre
Karriererettleiar
Profilbilde av  Evelyn Jordahl
Evelyn Jordahl
91843326
Karriererettleiar
Profilbilde av  Sesilie Ådland
Sesilie Ådland
99532554
Karriererettleiar
Profilbilde av  Kjersti Kvaløy
Kjersti Kvaløy
41684164