Karrieresenter Bergen

Ønskjer du nokon å snakke med om jobb eller utdanning? Du kan møte ein av våre karriererettleiarar.

I løpet av yrkeslivet vil mange stå overfor fleire karriereval. Dette kan opplevast som utfordrande. Karriererettleiing kan gjere deg bevisst på kva du vil, kven du er og kva du kan.

Vi tilbyr

  • Individuell karriererettleiing
  • Kurs og workshops 

Besøksadresse

Agnes Mowinckelsgate 5
5020 Bergen

Førebu deg: Dette er det nyttig å tenkje på før samtalen

Etiske retningslinjer for karriererettleiinga

Vi hjelper deg med

  • å utforske dine jobb- og utdanningsmoglegheiter
  • å finne ut kva som motiverer deg og kva for arbeidsoppgåver du liker og meistrer
  • å lære metodar for å gjere gjennomtenkte og bevisste karriereval
  • å kartleggje din kompetanse og dine interesser
  • å få innspel og informasjon om jobbsøkjarprosessen, CV/søknad og jobbintervju

Våre karrieretenester er gratis og konfidensielle.

 

Karriererettleiarane på karrieresenteret i Bergen

seniorrådgjevar
Profilbilde av Tore Muren
Tore Muren
92407463
seniorrådgjevar
Profilbilde av Trond Lygre
Trond Lygre
90534691
spesialrådgjevar
Profilbilde av Evelyn Jordahl
Evelyn Jordahl
91843326
spesialrådgjevar
Profilbilde av Sesilie Ådland
Sesilie Ådland
99532554

 

Leiar Karriere Hordaland
Profilbilde av Kjell Helge Kleppestø
Kjell Helge Kleppestø