Karrieresenter Bergen

Ønskjer du nokon å snakke med om jobb eller utdanning? Du kan møte ein av våre karriererettleiarar.

I løpet av yrkeslivet vil mange stå overfor fleire karriereval. Dette kan opplevast som utfordrande. Karriererettleiing kan gjere deg bevisst på kva du vil, kven du er og kva du kan.

Vi tilbyr

  • Individuell karriererettleiing
  • Kurs og workshops 

Karrieresenteret i Bergen flytter

Frå 1.januar blir vi til "Karriere Vestland". Vår nye nettadresse vil vere www.karrierevestland.no

Vi vil tilby karriererettleiing til alle innbyggere over 19 år i nye Vestland fylke. For timebestilling ber vi deg besøke karrierevestland.no som lanseres ved årskiftet.

I samband med nytt fylkeshus flytter kontoret i Bergen til ny adresse Sandslihaugen 30.
Vi stenger 20.desember og åpner i nye spennande lokale 14.januar 2020.

Besøksadresse

Agnes Mowinckelsgate 5
5020 Bergen

Førebu deg: Dette er det nyttig å tenkje på før samtalen

Etiske retningslinjer for karriererettleiinga

Bli med på jobbsøkjarkurs

Søkje jobb for første gong, eller litt lenge sidan du sist var på jobbjakt? Velkomen til eit grunnleggjande kurs i jobbsøking!
Sjå kursdatoar og meld deg på

Bli med på karriererettleiing i gruppe

Usikker på kva som finnes av mogelegheiter for deg?
Velkomen til eit kurs kor med fokuserer på styrkene dine, ressursane dine og mogelegheitene dine!
Sjå kursdatoar og meld deg på

Vi hjelper deg med

  • å utforske dine jobb- og utdanningsmoglegheiter
  • å finne ut kva som motiverer deg og kva for arbeidsoppgåver du liker og meistrer
  • å lære metodar for å gjere gjennomtenkte og bevisste karriereval
  • å kartleggje din kompetanse og dine interesser
  • å få innspel og informasjon om jobbsøkjarprosessen, CV/søknad og jobbintervju

Våre karrieretenester er gratis og konfidensielle.

 

Leiar Karriere Hordaland
Profilbilde av Kjell Helge Kleppestø
Kjell Helge Kleppestø
99717156
Karriererettleiar
Profilbilde av Tore Muren
Karriererettleiar
Profilbilde av Trond Lygre
Karriererettleiar
Profilbilde av  Evelyn Jordahl
Evelyn Jordahl
91843326
Karriererettleiar
Profilbilde av  Sesilie Ådland
Sesilie Ådland
99532554
Karriererettleiar
Profilbilde av  Kjersti Kvaløy
Kjersti Kvaløy
41684164