Karriere Hordaland

Møt oss, eller få rettleiing på skype og telefon

For å få karriererettleiing, bestiller du time på førehand. Her finn du ledige tidspunkt.

Bestill time

Ønskjer du nokon å snakke med om jobb eller utdanning? Karriere Hordaland er for alle vaksne over 19 år.

I løpet av yrkeslivet vil mange stå overfor fleire karriereval. Dette kan opplevast som utfordrande. Karriererettleiing kan gjere deg bevisst på kva du vil, kven du er og kva du kan.

Hos oss kan du

  • utforske dine jobb- og utdanningsmoglegheiter
  • finne ut kva som motiverer deg og kva for arbeidsoppgåver du liker og meistrer
  • lære metodar for å gjere gjennomtenkte og bevisste karriereval
  • kartleggje din kompetanse og dine interesser
  • få innspel og informasjon om jobbsøkjarprosessen, CV/søknad og jobbintervju

Våre karrieretenester er gratis og konfidensielle.

Førebu deg: Dette er det nyttig å tenkje på før samtalen

Våre karrieresentre

Vi vil gjere deg bevisst på dine moglegheiter. Møt oss på eit av våre tre karrieresenter.

Etiske retningslinjer for karriererettleiingssamtalane

Sjå dei nasjonale retningslinjene