Styret for Fagskolane i Hordaland

Styret er det øvste styringsorganet for Fagskolane i Hordaland. Det har sju medlemmar. Fem av desse blir valde av Fylkestinget etter kvart Fylkestingsval. I styret sit også ein tilsettrepresentant og ein studentrepresentant. Styret er mellom anna ansvarleg for utdanningstilboda, drift og dimensjonering av fagskuletilbodet.

Medlemmar i styret

  • Roald Kvamme, leiar
  • Alexander Fosse Andersen, nestleiar
  • Aslaug Hellesøy
  • John Helge Gullaksen
  • Rosalind Fosse
  • Sjur Inge Veim, tilsettrepresentant
  • Jakob Vintertun, studentrepresentant

Her finn du oversikt over styresaker.