Styret for Fagskolen i Hordaland

Styret er det øvste styringsorganet for Fagskolen i Hordaland. Det har sju medlemar. Fem av desse blir valde av Fylkestinget etter kvart Fylkestingsval. I styret sit også ein tilsettrepresentant og ein studentrepresentant. Styret er mellom anna ansvarleg for utdanningstilboda, drift og dimensjonering av fagskuletilbodet.

Medlemmar i styret

  • Roald Kvamme, leiar
  • Sara Hamre Sekkingstad, nestleiar
  • John Helge Gullaksen
  • Anne Mette Koch
  • Trond Sanne Haga
  • Trude Amundsen, tilsettrepresentant
  • Sebastian Hennig, studentrepresentant

Her finn du oversikt over styresaker.