Aktivitetar innan fagutvikling og forskingsformidling

Her kan du lese om aktuelle aktivitetar innanfor tenesteområda til Tk Vest/Hordaland.

Blei kvitt tannlegeskrekk