Haukeland sjukehus tannklinikk

Tannbehandling ved Haukeland sjukehus.

Kva gjer vi?

Haukeland sjukehus tannklinikk samarbeider tett med kjevekirurgisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus og tilbyr:

  • Protetisk behandling av tilviste pasientar med spesielle diagnosar eller spesielle behandlingsbehov
  • Avansert protetisk behandling av innlagte pasientar med munnhole- og ansiktsdefektar
  • Førebyggjande og lindrande behandling på inneliggjande og polikliniske pasientar, etter tilvising frå sjukehuset sine avdelingar, eller tilvisingar frå helse- og tannhelsepersonell utanfor sjukehus
  • Kontroll av pasientar som er behandla med tannimplantatar
  • Omfattande kursverksemd og rådjeving til anna tannhelsepersonell

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 97 27 24

Adresse:        
Haukeland sjukehus
Jonas Lies vei 65
5053 Bergen

Epost: ksst@haukeland.no