Administrasjon og kontaktinformasjon TkVest

Adresse for tilvisningar,  telefon og e-post til leiarar og administrasjon i Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest/Hordaland. Takstar og  årsmeldingar.

Telefon: 55 33 76 00

E-post: TKV/H.postledelse@hfk.no

E-post for tilvisingar: TKV.hord@hfk.no

Postadresse:
Postboks 2354 Møllendal
5867 Bergen

Adresse leiing og administrasjon:

Besøksdresse: Årstadveien 21 (Overlege Danielssens Hus, 3. et.)

leiar
Profilbilde av Hildur Cecilie Søhoel
Hildur Cecilie Søhoel
40806298
Forskingsleiar
Profilbilde av Ellen Berggreen
Ellen Berggreen
98907225
overtannlege
Profilbilde av Ileana Mihaela Marthinussen Cuida
Ileana Mihaela Marthinussen Cuida
98907223
førstekonsulent
Profilbilde av Anne Fjæra Skåtøy
Anne Fjæra Skåtøy
46639590
seniorrådgjevar
Profilbilde av Arild Olav Sævig
Arild Olav Sævig
98907228

 

Prisliste og takstar

 

Årsmelding

Årsmelding TkVest 2017

Årsmelding TkVest 2016.pdf

Årsmelding for TkVest/Hordaland 2015