Administrasjon og kontaktinformasjon TkVest

Adresse for tilvisningar,  telefon og e-post til leiarar og administrasjon i Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest/Hordaland. Takstar og  årsmeldingar.

Telefon: 55 33 76 00

E-post: TKV/H.postledelse@hfk.no

E-post for tilvisingar: TKV.hord@hfk.no

Postadresse:
Postboks 2354 Møllendal
5867 Bergen

Adresse leiing og administrasjon:

Besøksdresse: Årstadveien 21 (Overlege Danielssens Hus, 3. et.)

 

Prisliste og takstar

 

Årsmelding

Årsmelding TkVest 2018

Årsmelding TkVest 2017

Årsmelding TkVest 2016.pdf

Årsmelding for TkVest/Hordaland 2015