Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest/Hordaland

Vi tilbyr spesialisttannbehandling og gjev eit tilrettelagt tilbud til pasientar som har odontofobi, vore utsett for tortur eller overgrep. Vi driv rådgjevingstenester, kursverksemd og klinisk, praksisnær forsking.

Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest/Hordaland (TkVest/Hordaland) er eit av seks regionale kompetansesentre i odontologi. 

Oppdraget til TkVest/Hordaland er å bygge opp eit kompetansemiljø regionalt som kan vere drivkraft for fagutvikling og forsking i tannhelsetjenesta. Forskinga skal skje i samarbeid med ulike fagmiljø og bida til fagleg utvikling i den offentlege tannhelsetjenesta og i privat sektor.
Senteret er tilvisingsinstans og skal sikre befolkninga eit behandlingstilbod med tilgang til avansert diagnostikk og fleirfagleg spesialistbehandling.

Kompetansesenteret har eit tilrettelagt tannbehandlingstilbud til deg med angst for tannbehandling og sprøyteskrekk, torturoffre og overgrepsoffre. Vi driv også Haukeland sjukehus tannklinikk, med tilbod til inneliggjande pasientar.

TkVest/Hordaland driv etterutdanning av og gir fagstøtte til tannhelsepersonell, samt rådgiving overfor tannhelsetjenesta, andre tjenesteområde og befolkinga. Vi tilbyr og klinisk praksistrening for tannlegar under spesialistutdanning i samarbeid med UiB.

Våre einingar og tenester

Aktuelt frå TkVest/Hordaland

Heider til postdoktor

– Det er gledeleg å sjå at arbeidet vi gjer, blir lagt merke til, seier Ingfrid Vaksdal Brattabø ved Tannhelsetenesta kompetanssenter Vest. Ein forskingsartikkel ho skreiv i det britiske «BMC Oral Health» er kåra til ein av dei fem beste i forskingstidskriftet i 2018.

Les heile saken

Vi medverkar til spreiing av spesialistar

- Opprettinga av dei seks kompetansesentera medverkar til å få spreidd spesialistar ut til distrikta, seier Hildur Cecilie Søhoel, leiar for kompetansesenteret i Hordaland (TkVest).

For TkVest er dette viktig. Arbeidet med å få offentlege spesialistar plassert ute i distrikta har starta, for eksempel med ein endodontist ved Stord tannklinikk og ein pedodontist i Åsane. I nye Vestland fylkeskommune er det politisk vedteke at det skal vera eit spesialisttilbod i Sogn og Fjordane, og frå 2019 vil det vera ein oral kirurg som arbeider ved den offentlege tannklinikken i Stryn.

Les meir i Den norske tannlegeforenings tidende