Tannklinikkane i Hordaland

Oversikt over alle offentlege tannklinikkar og søk etter din tannklinikk.

Finn din klinikk

Fyll inn di folkeregistrerte adresse for å søke opp din tannklinikk

Opningstider

Alle tannklinikkane i Hordaland har fast opningstid 08:00 - 15:30.

Fem tannhelsedistrikt 

Tannhelsetenesta i Hordaland er delt inn i fem ulike tannhelsedistrikt. Nedafor er oversikt over dei einskilde tannhelsedistrikt med tannklinikkar og namn, tlf. og e-post til leiar.

Aust tannhelsedistrikt

Distriktet har 6 klinikkar og ca. 30 tilsette. 

Overtannlege Agnete Norheim Kaldestad er leiar av distriktet og kan treffast på Norheimsund tannklinikk, tlf. 56 55 01 80/ mob. 416 44 936

Postadresse:
Norheimsund tannklinikk, Gamle Dalaveien 15,
5600 Norheimsund.

E-post: Agnete Norheim Kaldestad

Oversikt alle tannklinikkane i Aust tannhelsedistrikt

Sør tannhelsedistrikt

Distriktet har 7 klinikkar og ca. 40 tilsette. 

Overtannlege Margareth S. Råen er leiar for distriktet, og kan treffast
på  tlf. 53 40 95 50/990 21 332.

Postadresse: Stord tannklinikk, Postboks 113, 5401 Stord.

E-post: Margareth S. Råen   

Oversikt alle tannklinikkane i Sør tannhelsedistrikt

Vest tannhelsedistrikt

Vest tannhelsedistrikt har 7 klinikkar og ca. 85 tilsette.

Overtannlege Mette Skønberg Vallentinsen er leiar av distriktet, og kan treffast på Loddefjord tannklinikk, tlf. 55 51 11 80/ mob. 928 87 298.

Postadresse: Loddefjord tannklinikk, Postboks 134 Loddefjord, 5881 Bergen.

E-post: Mette Skønberg Vallentinsen

Oversikt over alle tannklinikkane i Vest tannhelsedistrikt

Nord tannhelsedistrikt

Oversikt alle tannklinikkane i Nord tannhelsedistrikt

Distriktet har 10 klinikkar og ca. 75 tilsette.

Overtannlege Lathamini Murugesh er leiar av distriktet og  kan treffast på
Rolland tannklinikk, tlf. 57 30 34 00 / mob. 900 93 136

Postadressa: Rolland tannklinikk Åslia 3, 5115 Ulset.

E-post:  Lathamini Murugesh

NB !
U. Pihl tannklinikk blei lagt nedi mai 2018, og pasientar og personale er flytta til Rolland tannklinikk. Tlf.:  57 30 34 00.

Sentrum tannhelsedistrikt

Oversikt alle tannklinikkane i Sentrum tannhelsedistrikt

Tannhelsetenesta i Hordaland har også tannklinikk i Skuteviken (lokalisert i Blå kors sin behandlingsinstitusjon), og ved Røde Kors og Ladegården sykehjem. Merk at ved desse tannklinikkane blir berre inneliggjande pasientar behandla. Dei pasientane som den offentlege tannhelsetenesta har ansvar for og som soknar til/har adresse i nærleiken til desse klinikkane får tilbod om og blir behandla ved Årstad tannklinikk, tlf. 55 20 64 50.

 

Om sentrum tannhelsedistrikt

Distriktet har 11 klinikkar og ca 105 tilsette.

Overtannlege Bente Holmgren er leiar av distriktet og kan treffast på
Os tannklinikk, tlf.  56 57 03 50/980 58 994.

Postadressa: Os tannklinikk, Postboks 264, 5203 Os

E-post: Bente Holmgren