Tannklinikkane i Hordaland

Tannhelsetenesta i Hordaland er delt inn i 5 ulike tannhelsedistrikt. Her er oversikt over det einskilde tannhelsedistrikt med tannklinikkar og namn, tlf.nummer og e-post til leiar.

Opningstider

Det er fast opningstid for alle tannklinikkane i Hordaland:
08:00 - 15:30

Aust tannhelsedistrikt

Distriktet har 6 klinikkar og ca. 48 tilsette. 

Overtannlege Agnete Norheim Kaldestad er leiar av distriktet og kan treffast på Norheimsund tannklinikk, tlf. 56 55 01 80/ mob. 416 44 936

Postadresse:
Norheimsund tannklinikk, Gamle Dalaveien 15,
5600 Norheimsund.

E-post: Agnete Norheim Kaldestad

Oversikt alle tannklinikkane i Aust tannhelsedistrikt

Sør tannhelsedistrikt

Distriktet har 8 klinikkar og ca. 45 tilsette. 

Overtannlege Margareth S. Råen er leiar for distriktet, og kan treffast på  tlf. 53409550/99021332.

Postadresse: Stord tannklinikk, Postboks 113, 5401 Stord.

E-post: Margareth S. Råen    

Oversikt alle tannklinikkane i Sør tannhelsedistrikt

Vest tannhelsedistrikt

Merk! Ny tannklinikk på Askøy!

Florvåg og Kleppestø tannklinikkar blei lagt ned febr/mars 2017. 
Ta kontakt med vår nye Askøy tannklinikk, 
Adresse: Gamle Kleppestøvei 2
tlf. 57 30 37 00

Vest tannhelsedistrikt har 8 klinikkar og ca. 90 tilsette.

Overtannlege Mette Skønberg Vallentinsen er leiar av distriktet, og kan treffast på Loddefjord tannklinikk, tlf. 55 51 11 80/ mob. 928 87 298.

Postadresse: Loddefjord tannklinikk Postboks 134 Loddefjord, 5881 Bergen.

E-post: Mette Skønberg Vallentinsen

Oversikt alle tannklinikkane i Vest tannhelsedistrikt

Nord tannhelsedistrikt

Distriktet har 10 klinikkar og ca. 80 tilsette.

Overtannlege Lathamini Murugesh er leiar av distriktet og  kan treffast på
Rolland tannklinikk, tlf. 55 25 40 70 / mob. 900 93 136

Postadressa: Rolland tannklinikk Åslia 13, 5115 Ulset.

E-post:  Lathamini Murugesh

Merk!
Modalen og Fedje tannklinikkar blei lagt ned 1. juli 2016.

Sentrum tannhelsedistrikt

Distriktet har 11 klinikkar og ca 105 tilsette.

Overtannlege Bente Holmgren er leiar av distriktet og kan treffast på
Os tannklinikk, tlf.  56 57 03 50/980 58 994.

Postadressa: Os tannklinikk, Postboks 264, 5203 Os

E-post: Bente Holmgren   

Oversikt alle tannklinikkane i Sentrum tannhelsedistrikt


Tannhelsetenesta i Hordaland har også tannklinikk i Skuteviken (lokalisert i Blå kors sin behandlingsinstitusjon), og ved Røde Kors og Ladegården sykehjem.Merk at ved desse tannklinikkane blir berre inneliggjande pasientar behandla.Dei pasientane som den offentlege tannhelsetenesta har ansvar for og som soknar til/har adresse i nærleiken til desse klinikkane får tilbod om og blir behandla ved Årstad tannklinikk, tlf. 55 20 64 50.