Kva kostar offentleg tannbehandling?

Her finn du dei ulike prisene for alle pasientgruppene i den offentlege tannhelsetenesta. Takstane gjeld frå 1. januar 2019.

Vaksne betalande

Takstar for vaksne betalande pasientar er fastsett av Tannhelsetenesta i Hordaland.

Dei vanlegaste og mest nytta takstane (pdf)
Totaloversikt over takstar (pdf)

19-og 20-åringar

19 -20-åringar betalar 25% av Helse-og omsorgsdepartementet sine takstar (pdf)

Tannlegevakten

Takstane ved tannlegevakten (pdf)