Kva kostar tannbehandlinga

Her finn du dei ulike takstane for alle pasientgruppene i den offentlege tannhelsetenesta. Takstane gjeld frå 01.01.2017.

Vaksne betalande

Takstar for vaksne betalande pasientar er fastsett av Tannhelsetenesta i Hordaland.
Dei vanlegaste og mest nytta takstane

Totaloversikt over takstar

19-og 20-åringar

Betalar 25% av Helse-og omsorgsdepartementet sine takstar

Tannlegevakten

Eigne takstar ved Tannlegevakten


Rettar etter Folketrygden sin stønad til dekning av utgifter

I slike høve vert takstar frå Helse-og omsorgsdepartementet nytta.
Oversikt med takstar over tilstander og sjukdommar som gjer rettar etter folketrygden

Døme på rettar etter Folketrygden

Samanlikne priser på ulike tannbehandlingar rundt om i landet