Frikort - eigendeltak 2

Ulike diagnosar kan gje deg rett til frikort under eigendeltak 2.

Teksten nedenfor er henta frå helsenorge.no:

Du får frikortet for egenandelstak 2 automatisk i posten innen tre uker etter at du har betalt til sammen 2085 kroner i egenandeler (2025 kroner i 2018). Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.

Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade er fritatt for å betale egenandeler for behandling hos fysioterapeut. Alle andre må betale egenandel fra første behandling fra 1. januar 2017.

Hva er godkjente egenandeler i egenandelstak 2?

Fysioterapi: Godkjente egenandeler ved undersøkelse og behandling hos fysioterapeut som har driftsavtale med eller er fast ansatt i kommunen. Her kan du lese mer om egenandeler hos fysioterapeut.

Tannsykdommer: Tannsykdommer og tilstander som påvirker tannhelsen. Egenandelene fra disse behandlingsformene inngår i ordningen:

  • Sykdommer og misdannelser (anomalier) i munn og kjeve
  • Behandling av tannkjøttsykdommer (periodontitt)

Tannleger og tannpleiere er ikke bundet av de fastsatte refusjonstakstene, og bestemmer selv sine priser. Selv om du har frikort, må du derfor betale mellomlegget mellom det tannlegen/tannpleieren krever og det beløp folketrygden dekker.

Rehabiliteringsopphold: Egenandeler ved godkjent rehabiliteringsinstitusjon som har driftsavtale med regionalt helseforetak.

Behandlingsreiser til utlandet: Egenandeler ved behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Voksne pasienter betaler egenandel, mens barn og unge får tilbudet gratis. Ledsageres egenbetaling regnes ikke med i ditt grunnlag for frikort.