Frikort - eigendeltak 2

Ulike diagnosar kan gje deg rett til frikort under eigendeltak 2.

NB! Fom. 1. januar 2017 slepp du å søkje om frikort for eigendeltak 2.

Eigendelbeløpet for 2018 er kr 2025,-  

Kva gjeld frikortet for

Spør behandlararen din om du er omfatta av ordninga.

Døme på ulike diagnosar som kjem inn under eigendeltak 2:

 • Sjelden medisinsk tilstand (SMT) 
 • Leppe-kjeve-ganespalte
 • Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 • Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 • Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
 • Periodontitt (tannkjøttsykdom)
 • Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
 • Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 • Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)
 • Hyposalivasjon (munntørrhet)
 • Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
 • Tannskade ved godkjent yrkesskade
 • Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
 • Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne
 • Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven