Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Bygg- og anleggsteknikk

Bygg- og anleggsteknikk er ei yrkesfagleg utdanning. Det betyr at du går 2 år på skule før du begynner som lærling i ei bedrift. Du kan i tillegg ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Vi tilbyr


Vg1 er felles for alle som tar Bygg- og anleggsteknikk. Skulen har to klassar med til saman 30 elevplassar.

På Vg2 kan Voss vidaregåande skule tilby ein klasse for Tømrar og ein klasse for Betong og mur.

 

Søk skuleplass Vilbli.no

Kvifor velje byggfag ?

Har du lyst til å jobba som tømrar, murar eller med betongarbeid? Då er Bygg- og anleggsteknikk noko for deg

Innan bygg- og anleggsteknikk kan du gå vidare i ei rekkje andre fagområde, blant anna kan du gå vidare på Vg2  som anleggsgartnar, anleggsteknikk, røyrleggjar. Les meir om byggfag på vilbli.no

Her finn du god informasjon om Bygg- og anleggsteknikk:

Infofilmar Bygg- og anleggsteknikk

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag: Timetal VG1 Tømrar VG2 Betong og mur VG2
Norsk 0 4 4
Kroppsøving 2 2 2
Matematikk for bygg- og anleggsteknikk 3 0 0
Naturfag for bygg- og anleggsteknikk 2 0 0
Samfunnskunnskap 0 3 3
Engelsk 5 0 0
Programfag: 0 0 0
Arbeidsmiljø og dokumentasjon 5 0 0
Praktisk yrkesutøvelse 12 0 0
Betong og mur 0 0 12
Dokumentasjon og kommunikasjon 0 0 5
Konstruksjonar og klimaskal 0 7 0
Materialeigenskapar, varmeisolering og tetting 0 5 0
Vindu, dører og innvendig arbeid 0 5 0
Yrkesfagleg fordjuping 6 9 9
Sum timetall per veke 35 35 35

Første året

Bygg 03.jpg

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk  

I løpet av første året vil du tileigne deg grunnleggjande kunnskap om bruk av verktøy, maskiner og materialar. Du vil læra alle fasar i ein arbeidsprosess frå planlegging, teikning, utføring og dokumentasjon av eige arbeid. Det blir lagt stor vekt på praktisk arbeid og på å utvikle handverksmessig dugleik. Programfaga skal også gje deg kompetanse i bruk av digitale verktøy og vurdera korleis miljø- og klimaendringar påverkar bygg- og anleggsbransjen. Programfaga skal bidra til å vidareføre kunnskap om bygg- og anleggsbransjens historie, utvikle kulturarven og skape løysningar for framtida. Videre skal programfaga medverke til å forvalte ressursane på en berekraftig måte. 

I programfaga praktisk yrkesutøvelse vil elevane arbeida med prosjekt utanfor skulen. Saman med lærar vil dei byggja eit mindre bygg. Elevane nyttar den siste ny teknologien innan teikning t.d. AutoCad. Elevane får både sertifisert og dokumentert opplæring som ein del av grunnutdanninga.

Elevane er utplassert i bedrift ein dag i veka som del av faget yrkesfagleg fordjuping.

Andre året

Bygg10.jpg

Vg 2 Tømrar  

I faget lærar du å bygge ulike bygningskonstruksjoner. Ein bygningskonstruksjon er eit byggverk med mange ulike deler, lag og materialar, som skal virke saman på ein bestemt måte. Dette vil du som tømrar vera med å sørge for i praksis. I løpet av andre året på skulen skal du i lag med medelevar og lærarar oppføre eit større bygg.

I lengre periodar er elevane ute på byggeplass. I tillegg er elevar ute i praksisperiodar i lokale eller regionale bedrifter etter avtale mellom bedrifter, skulen og eleven. Dette gjev verdifull praksiserfaring for elevar i tømrarfaget.

Kontakt med bedrifter kan også føre til læreplass for deg som elev etter du er ferdig med 2 år på skulen.

Du kan og ta generell studiekompetanse enten før eller etter du har tatt fagbrev, då kan du søkja høgare utdanning ved høgskular eller universitet. Husk att nokre studiar som ingeniør forutsett att du har visse realfag. Du kan også søkja opptak til høgare utdanning etter forkurs eller gjennom Y-vegen, yrkesfagleg veg til høgare utdanning. Y-vegen er berekna for deg som har relevant yrkeskompetanse. Etter fagbrev kan du søkja fagskuleutdanning.

Vg2 Betong og mur

Betongarbeidaren byggjer forskaling, armerer og støyper ulike konstruksjonar alt frå store demningar til enkel fundament for hus. Betongarbeidaren har ein spennande og allsidig jobb med mange store og spennande utfordingar. Betongfaget treng fagfolk som er kreative, nyskapande og miljøbevisste. Bertongarbeidaren må også kunne samarbeida med andre fag og kunne arbeide planmessig og nøyaktig.

I murarfaget er mange moderne hjelpemiddel tatt i bruk, men tradisjonelle handverksmessige metodar dominerer forsatt i faget. Som murer må du ha godt handlag, praktisk sans, vera nøyaktig og ha god fysikk. Som murar skal du kunne kommunisera med kundar og kollegaer, og kunne arbeide planmessig.

I lengre periodar er elevane ute på byggeplass. I tillegg er elevar ute i praksisperiodar i lokale eller regionale bedrifter etter avtale mellom bedrifta, skulen og eleven. Dette gjev verdifull praksiserfaring for elevar i murarfaget.

Kontakt med bedrifter kan også føre til læreplass for deg som elev etter at du er ferdig med 2. året på skulen.

Du kan og ta generell studiekompetanse enten før eller etter du har tatt fagbrev, då kan du søkja høgare utdanning ved høgskular eller universitet. Hugs at nokre studiar som ingeniør forutset at du har visse realfag. Du kan også søkja opptak til høgare utdanning etter forkurs eller gjennom Y-vegen, yrkesfagleg veg til høgare utdanning. Y-vegen er berekna for deg som har relevant yrkeskompetanse. Etter fagbrev kan du søkja fagskuleutdanning.

Ut i lære:

På yrkesfag er det normalløp med 2 år i skule og 2 år i lære.  Du kan derfor søkje læreplass i godkjente lærebedrifter etter at du er ferdig i 2. klasse.   For elevar  på yrkesfag er det også mogleg å velje påbygging til studiekompetanse i 3. klasse.  

Lurer du på korleis du søkjer læreplass eller kva som er godkjente lærebedrifter? Informasjon om dette finn du ved å følge lenkja Bli lærling under. Læreplass søkjer du på vigo.no.

kontakt oss

Avdelingsleiar Bygg og anleggsteknikk
Profilbilde av  Leif Johan Mandelid
Leif Johan Mandelid
90613802