Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elektro og datateknologi

Elektro og datateknologi er ei yrkesfagleg utdanning. Det betyr at du går 2-3 år på skule før du søkjer læreplass. Lengda på utdanninga varierer noko avhengig av kva lærefag du vel. Du kan ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Vi tilbyr

Vg1 er felles for alle som tek Elektro og datateknologi. Skulen vår har to klassar med til saman 30 elevplassar i dette faget.

På Vg 2 kan du ta Elenergi hos oss.

Søk skuleplass Vilbli.no

Kvifor velje Elektro og datateknologi?

Likar du å arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og  er du serviceorientert ? Då kan elektro og datateknologi vere noko for deg. Du må kunne tenke logisk og vere kreativ. Vel du elektro og datateknologi vil du kunne velje mellom mange ulike yrke for installasjon og vedlikehald av elektriske og elektroniske system. Les meir om faget på vilbli.no.

Her finn du god informasjon om Elektro og datateknologi:

Infofilmar Elektro og datateknologi

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag Timetal VG1 Timetal VG2
Norsk 0 4
Kroppsøving 2 2
Matematikk for elektro og datateknologi 3 0
Naturfag for elektro og datateknologi 2 0
Samfunnskunnskap 0 3
Engelsk 5 0
Programfag: 0 0
Elektroniske kretsar og nettverk 7 0
Energi- og styresystem 10 0
Elektronisk kommunikasjon 0 5
Elenergi og styringssystem 0 12
Yrkesfagleg fordjuping 6 9
Sum timetal per veke 35 35

Første året

Elektro4.jpg

Vg1 elektro og datateknologi

Første året vil du  tileigne deg grunnleggjande kunnskapar om data- og elektronikksystem, elenergisystem og  automatiseringssystem. Du vil mellom anna lære å planlegge, montere, drifte, feilsøke og dokumentere kommunikasjonssystem for tele- og datasamband, elektriske installasjonssystem for lys- og varmestyring, for databehandling og automatiseringssystem.

Du vil også lære å utføre arbeid i samsvar med krav til tryggleik, miljø og kvalitet, lovar og føresegner. Utviklinga innan elektrofaga skjer raskt, og mange verksemder har stor internasjonal kontakt. Gode teoretiske og praktiske kunnskapar i fagområdet, i tillegg til språkkunnskapar, er difor viktig.

Andre året

Elektro 23.jpg

Vg2 elenergi og ekom

Programfaga dette året er elektronisk kommunikasjon og elenergi og styresystem. Du vil vera i praksis, ute i ei bedrift i periodar gjennom heile skuleåret. Praksisen vert gjennomført i to periodar gjennom skuleåret. Du skal kunne reflektere over resultat og bruke digitale verktøy ved dokumentasjon og feilsøking i arbeidsoppgåver. Vg2 elenergi og ekom handlar om å utvikle kompetanse for å utføre arbeid på elektriske anlegg, installasjonar, utstyr og maskiner. Faget skal bidra til at arbeidslivet får kvalifiserte fagarbeidarar som kan vere med og bygge, drifte, vedlikehalde, og vidareutvikla eit stadig meir teknologisk samfunn.

Du kan og ta generell studiekompetanse enten før eller etter du har tatt fagbrev, då kan du søkja høgare utdanning ved høgskular eller universitet. Hugs at nokre studiar som ingeniør forutset at du har visse realfag. Du kan også søkja opptak til høgare utdanning etter forkurs eller gjennom Y-vegen, yrkesfagleg veg til høgare utdanning. Y-vegen er berekna for deg som har relevant yrkeskompetanse. Etter fagbrev kan du søkja fagskuleutdanning.

Elektrofag

Ut i lære:

På elektro og datateknologi  er det normalt med 2 år i skule og 2,5 år i lære.  Du kan derfor søkje læreplass i godkjente lærebedrifter etter at du er ferdig i 2. klasse.   For elevar  på yrkesfag er det også mogleg å velje påbygging til studiekompetanse i 3. klasse.  

Lurer du på korleis du søkjer læreplass eller kva som er godkjente lærebedrifter? Informasjon om dette finn du ved å følge lenkja Bli lærling under. Læreplass søkjer du på vigo.no.

Kontakt oss

Avdelingsleiar Elektro og datateknologi
Profilbilde av  Leif Johan Mandelid
Leif Johan Mandelid
90613802