Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

OM Voss Vidaregåande skule

Voss vidaregåande skule,  aktiv læring i eit inkluderande og stimulerande miljø

Voss vidaregåande skule

Om litt tid vil Voss vidaregåande skule, slik den er i dag, slutte å eksistere og elevar, lærarar og anna personale vert overført til Nye Voss vidaregåande skule på Skulestadmoen og til Nye Voss Gymnas når den er klar.  Voss vidaregåande skule er derfor i ein prosess med å bli slått saman med dei andre vidaregåande skular på Voss.  For skuleåret 2016/17 er byggfag, teknikk- og industriell produksjon og elektrofag overflytta til Nye Voss vidaregåande skule på Skulestadmo.  Voss vidaregåande skule er dermed redusert til 6 klassar og omlag 100 elevplassar.  I tillegg har vi ca 30 elevplassar som er inne i periodar av året, med ulike kurs for vaksne t.d. kurs i reinhald. 

Desse klassane vil ha undervisningsstad på Vatletun, under namnet Voss vidaregåande skule, avd. Vatle. Voss vidaregåande skule, avd. Vatle, har også eit senter for Vaksenopplæring for kommunane Voss, Granvin, Ulvik, Eidfjord, Vaksdal og Kvam.  Vaksenopplæringa vil ha 2-3 klassar med elevar som er inne i periodar av året for undervisning og elevane vil i resten av tida vere i arbeid/praksis i ulike bedrifter i nærområdet.

Når Nye Voss Gymnas er ein realitet i 2017/18 vil alt, som no er att på avdelinga på Vatle, bli flytta over til Nye Voss Gymnas.

På avd.Vatle finn du:

Adresse:   Furevegen 15, 5700 Voss

> Utdanningsprogram for Design- og handverk
> Utdanningsprogram for Service- og samferdsel
> Utdanningsprogram for påbygging til studiekompetanse
> Senter for VaksenlæringVoss vidaregåande skule, funksjonar og personar

Voss vidaregåande skule sine avdelingar i Granvin og på avd. Bryn er frå august 2016 flytta til den nye skulen på Skulestadmo (Nye Voss Vidaregåande skule).   Voss vidaregåande skule vil derfor for skuleåret 2016/17 berre ha avd. Vatle som skulestad.    

   

   

Administrasjon, Voss Vidaregåande skule

Rektor Profilbilde av Line Skage

Line Skage

Send e-post

Fagstab

Fagleiar Profilbilde av Arne Hall Ødegård

Arne Hall Ødegård

Send e-post
Elevinspektør Profilbilde av Terje Lydvo

Terje Lydvo

Send e-post 56532486
IKT-konsulent Profilbilde av Morten Hellgren-Hansen

Morten Hellgren-Hansen

Send e-post

Kontorpersonale

Konsulent Profilbilde av Bjørg Kristin Auro

Bjørg Kristin Auro

Send e-post
Konsulent Profilbilde av Randi Heggen Nyquist

Randi Heggen Nyquist

Send e-post 56532200

Fagansvarlege, Voss vidaregåande skule

Fagansvarleg, Realfag, Service og samferdsel Profilbilde av Guri Våge Mossige

Guri Våge Mossige

Send e-post
Fagansvarleg, Design og handverk Profilbilde av Hilde Marie Kårbø

Hilde Marie Kårbø

Send e-post
Fagansvarleg, Språk, Kroppsøving og Samfunnsfag Profilbilde av Siw Kari Ulvund

Siw Kari Ulvund

Send e-post

Liste over alle tilsette

Liste over lærarar og andre tilsette finn du i det svarte feltet nederst på denne sida.  Klikk på "Tilsette" og du ser lista, du kan organisere den "alfabetisk" eller "på avdeling".