Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Om skulen

Voss vidaregåande skule stod klar til opning hausten 2016.

Moderne læring i vakre omgjevnader!

Voss vidaregåande skule er den mest moderne yrkesfaglege skulen i Hordaland fylke og vart opna skuleåret 2016-17. Skulen som er lokalisert i Skulestadmo (3 km frå sentrum) ligg vakkert til omkransa av idylliske Lundarvatnet og  Lønahorgi – og har plass til om lag 400 elevar.

Regionalt tilbod innan yrkesfag

Voss vgs skal vera det regionale tilbodet innan yrkesfag, og står fram som ein framtidsretta læringsstad.  Vår hovudoppgåve er å kvalifisera elevane til arbeid i det lokale og regionale næringslivet.

Topp moderne

Du som  kjem til skulen vil møta nye, fine klasserom og undervisningshallar, nytt utstyr og topp moderne maskiner. Skulen  si hovudmålsetjing er å skapa ein fagleg  møteplass der skule  og arbeidsliv innan  dei ulike bransjane samarbeider tett om fagutviklinga og innhaldet i undervisninga. Opplæringa skal for alle utdanningsområda vera prega av at den er framtidsretta og røyndomsnær både i innhald  og arbeidsmetodikk.

Voss 18 detaljer.jpg

Kunstprosjektet ved skulen

Ein kan vanskeleg unngå å sjå kunsten på Voss vgs! 6 kunstnarar har laga 5 verk spesielt til skulen, nokre samla og store, andre spreidde i fleire rom. Dei 5 spesiallaga verka er alle på sine vis forankra i handverksfag og tradisjonar, men nyttar dei på nye og frie måter. Eit stort maleri og ein serie foto er òg kjøpt inn, og eldre bilete, åklede og anna frå dei opphavlege skulane får nytt liv i dei nye omgjevnadane. Det er lett å bli engasjert av i det monumentale maleriet Rimfrost, som heng like ved Apollo 3 i Hjerterommet (sjå bilete).

Sjå meir spesiallaga kunst til skulen

Leiargruppa

Rektor
Profilbilde av  Svein Inge Styve
Svein Inge Styve
90551854
Assisterande rektor
Profilbilde av  Svein Inge Kolve
Svein Inge Kolve
56532214
Avdelingsleiar Administrasjon
Ingvill Katrine Tesdal
Avdelingsleiar Bygg og anleggsteknikk/ Elektro og datateknologi/ Teknologi- og industrifag
Profilbilde av  Leif Johan Mandelid
Leif Johan Mandelid
90613802
Avdelingsleiar Tilrettelagt opplæring
Profilbilde av  Mette Ose Sponheim
Mette Ose Sponheim
56532218
Avdelingsleiar Naturbruk/ Restaurant- og matfag
Profilbilde av  Trond Håvard Bjørnstad
Trond Håvard Bjørnstad
56532219
Avdelingsleiar Fellesfag
Profilbilde av  Marit Rykke
Marit Rykke
56532217
Avdelingsleiar Skulegard
Profilbilde av  Olav Rio Holstad
Olav Rio Holstad
56532220