Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Skuleplass

Vigo er open for å søkje skuleplass til neste skuleår.
1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til vidaregåande skule og inntak til læreplass.

Vigo

Ungdataundersøkinga 2019 - informasjon til føresette og ungdommar

Ungdataundersøkinga vert gjennomført blant elevane i løpet av veke 5 til 8, den går føre seg på skulen. For at undersøkinga skal gje eit godt bilete av situasjonen i Hordaland, er det viktig at så mange som mogleg deltek. Nedanfor finn de nærare informasjon om undersøkinga.

Informasjon om ungdataundersøkinga

Aktuelt

Lærling-konferansen 2019

Lærling-konferansen 2019

Voss vidaregåande skule hadde 17. januar den årlege lærling-konferansen for Vg2-elevane som går yrkesfag.

Voss vgs er miljøfyrtårnsertifisert

Voss vgs er miljøfyrtårnsertifisert

Voss vgs er sertifisert som miljøfyrtårnbedrift. Miljøfyrtårnsertifisering inneber systematisk arbeid med miljøtiltak i kvardagen: sortering av bos, arbeid med å redusere avfall, redusere energiforbruket og miljøomsyn ved innkjøp. Me vil dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar.