Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Informasjon til foreldre/elevar i 10. klasse

I lenkja under finn de mykje god informasjon frå dei ulike programområda ved Voss vidaregåande skule.

Informasjonsfilmar 10. klasse

Skulekvardag og korona

Koronaviruset er diverre rundt oss, og me må ta forhaldsreglar.

Informasjon til foreldre frå Udir

Aktuelt

Naturbruksveka 2021

Naturbruksveka 2021

Naturbruk er grunnsteinen i grøn utdanning. Gjennom filmar, presentasjonar og live- sendingar gir naturbruksveka informasjon om utdanningsløpa og kor du kan jobbe om du vel grøn utdanning.