Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Informasjon til nye elevar

Velkomen til Voss vidaregåande skule 2019-2020!
Skulestart er måndag 19. august kl 9. Nedanfor finn de praktisk informasjon til skulestart.

Informasjon om Voss vgs

Elevopplysningsskjema for nye elevar skuleåret 2019-2020

Nye elevar ved Voss vidaregåande skule fyller ut elevopplysningsskjemaet som de finn nedanfor, og tek med skjemaet til skulestarten i august.

Elevopplysningsskjema

Aktuelt

Velkomen til Rogne internat

Velkomen til Rogne internat

Me håpar du vil få ei kjekk oppleving på internatet vårt! Du vil få mange gode opplevingar gjennom skuleåret og kan knyte varige venskap med andre. Her finn du praktisk informasjon om internatet.

4 av 5 Vg2-elevar (yrkesfag) på Voss, har fått læreplass pr 28. juni!

4 av 5 Vg2-elevar (yrkesfag) på Voss, har fått læreplass pr 28. juni!

Ved skuleslutt sist fredag, syner tala at av dei Vg2-elevane som vil ut i lære, har heile 82,5% av desse fått læreplass! Bak desse tala er det på Voss vgs 57 elevar som søkjer læreplass, der 47 av dei no skal ut i lære. For Voss gymnas er tala henholdsvis 17 og 14. Tal elevar som får læreplass er imidlertid stigande, og vår von er å nå målsettinga om at alle som vil ut i lære skal få oppfylt sitt ynskje. Ein del av elevane ynskjer ikkje læreplass, og desse søkjer hovudsakeleg påbygging til generell studiekompetanse.