Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Undervisningsevalueringa 2018-19

Undervisningsevalueringa skal gjennomførast i tida 7/12-2018 til 10/1-2019. Målet med evalueringa er at ho skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i skulen. Evalueringa blir gjennomført som ei elektronisk spørjeundersøking som elevane skal gjennomføre i skuletida. Den inneheld spørsmål om motivasjon og meistring, eigenvurdering, vurdering, støtte frå lærar, læringsmiljøet i klassen og IKT.

Undervisningsevalueringa

Voss vidaregåande skule vann internasjonal arkitekturpris

Verdas beste arkitektur vert heidra gjennom The International Architecture Awards. Voss vgs vann prisen i kategorien ‘Schools and Universities’. Skulen vart trukke fram for sitt levande læremiljø og tette samspel med naturen. Skulen er teikna av Nordic Office of Architecture og AART architects.

Voss vgs vann internasjonal arkitekturpris

Aktuelt

Voss vgs er miljøfyrtårnsertifisert

Voss vgs er miljøfyrtårnsertifisert

Voss vgs er sertifisert som miljøfyrtårnbedrift. Miljøfyrtårnsertifisering inneber systematisk arbeid med miljøtiltak i kvardagen: sortering av bos, arbeid med å redusere avfall, redusere energiforbruket og miljøomsyn ved innkjøp. Me vil dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

VVS-prisen 2018

VVS-prisen 2018

Under avslutningsseremonien med alle elevane torsdag 21. juni vart VVS-prisane for 2018 utdelte. Med VVS-prisen ynskjer skulen å trekkja fram og forsterka gode rollemodellar i elevflokken vår og me ynskjer å styrka gode haldningar og verdiar. Ikkje minst skal VVS-prisen vera ein inspirasjon inn i elevmiljøet vårt. Nominering av kandidatar til dei ulike prisane vert gjort av elevrådet og kontaktlærarane. Elevtenesta og rektor er hovudjury.