Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Informasjon til foreldre/elevar i 10. klasse

I lenkja under finn de mykje god informasjon frå dei ulike programområda ved Voss vidaregåande skule.

  

Informasjonsfilmar 10. klasse

Smitteverntiltak ved Voss vgs

Me ynskjer å leggja mest mogeleg til rette for at me har ein skulekvardag med fokus på læring. Men Covid19 viruset er diverre rundt oss, og me må ta forhaldsreglar.

Koronatiltak ved Rogne internat for 2020-21

Smittevern ved Voss vgs

Aktuelt

Plastutfordringa 2020

Plastutfordringa 2020

Elevane ved Voss vidaregåande skule deltek i Plastutfordringa 12.-26. oktober. Alle Vg1-klassane deltek, det er totalt 13 klasselag og 1 lærarlag hjå oss. Utfordringa inngår som del av naturfagundervisinga.