Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Undervisningsevalueringa

 Det er politisk vedteke at dei vidaregåande skulane skal gjennomføre ei undervisningsevaluering. Målet med evalueringa er at den skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling. Elevane gjennomfører ei elektronisk spørjeundersøking i skuletida. Det er frivillig for elevane å svare på undersøkinga, men me oppmodar alle til å delta.

Informasjon til elevar og føresette om undervisningsevalueringa

Ny teknologiutdanning

Frå hausten 2020 startar Voss vgs opp med eit nytt Vg2-tilbod. I samarbeid med nokon av teknologibedriftene på Voss opprettar me utdanningstilbodet Vg2 industriteknologi. Vg2 industriteknologi vil gje elevane kompetanse i teknologiske, produksjonsretta og framtidsretta yrke. Vg2 industriteknologi kan søkjast både frå Vg1 Teknikk- og industriell produksjon (TIP) og Vg1 elektrofag.

Aktuelt

Vestland

Vestland

Alle elevar og tilsette har i dag feira og ete seg inn i Vestland. Fin streaming-sending frå fylkesadministrasjonen i Bergen - og fantastisk VESTLANDS-kake til elevar og tilsette!

Solidaritetsprosjekt i Peru

Solidaritetsprosjekt i Peru

Voss vgs har eit solidaritetsprosjekt i Monsefu i Peru. Elevane våre samlar kvart år inn midlar til barneheimen og skulen i Monsefu. No i starten på året, er Ragne (lærar) og Hild (elev) på besøk der.