Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Informasjon til foreldre/elevar i 10. klasse

I lenkja under finn de mykje god informasjon frå dei ulike programområda ved Voss vidaregåande skule.

Informasjonsfilmar 10. klasse

Byggfaglina tek på seg elevarbeid skuleåret 2021-2022

Passande arbeid for Bygg- og anleggsteknikklina kan vera garasje, carport, reiskapsbu med betongarbeid, eller større bygg med innreiingsarbeid. Me startar opp ny line i betong- og murarfaget og er spesielt ute etter oppdrag i desse faga. Passande arbeid for Betong- og murarlina kan vera forstøtningsmurar, mindre bygg i betong eller leca. Søknadsskjema finn ein i lenka nedanfor.

Arbeidssøknad - elevarbeid

Aktuelt

Støttetelefon for ungdom

Støttetelefon for ungdom

Er du einsam eller har det vanskeleg grunna pandemien? Ring og snakk anonymt med ein psykologistudent. Du kan ringe og prate med nokon på kvardagar mellom klokka 14.00 og 21.30. Støttetelefonen er open frå 29. mars.

Naturbruksveka 2021

Naturbruksveka 2021

Naturbruk er grunnsteinen i grøn utdanning. Gjennom filmar, presentasjonar og live- sendingar gir naturbruksveka informasjon om utdanningsløpa og kor du kan jobbe om du vel grøn utdanning.