Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studiekompetansefag

For å studere ved universitet eller høgskule treng du generell studiekompetanse. Me tilbyr dei seks faga du treng for å oppnå generell studiekompetanse: Norsk, engelsk, matematikk, naturfag,  historie og samfunnsfag.

Opplæringstilbod 2019

Voss gymnas:

Oppstart august 2019: Matematikk og norsk Vg 3

Oppstart august 2020: Engelsk, historie, naturfag og samfunnsfag.

Deltidsutdanning to dagar i veka.

Du kan søke fram til 1. mai på fag som ikkje er fullteikna. Les meir om korleis du søker.

Me prioriterer søkjarar med vaksenrett ved inntak, men alle kan søkje.

Om det er fleire søkjarar som oppfyllar vaksenretten enn det er plassar til på utdanninga, vil vi prioritere etter søknadsdato. Prioritering etter søknadsdato gjeld og for eventuelle søkjarar utan rett som får tilbod ved ledige plassar.  

Me tek atterhald om nok søkjarar med vaksenrett.

To elever

Studiekompetansefag 

Faga dekker krav til å få generell studiekompetanse som vaksen, eller etter 23/5-regelen. Du kan søkje opplæring i eitt eller fleire fag.

Dei som har ståkarakter i faga frå før, får ikkje plass som elever i dei samme faga.

Undervisning og læremiddel er gratis for alle som får plass. 

Søknadsfrist er 1. april 2019. Vaksne med vaksenrett blir prioriterte, men andre vaksne kan delta dersom det er ledig plass. 

Foto: to elevar som sit ved pultane sine 

Fagtilbod for vaksne i Hordaland

Dersom du ikkje kan finne faget du ønsker på sidene våre kan du undersøke om det finst ved eitt anna senter. Vi har fem Senter for voksenopplæring i Hordaland. Du finn dei i Bergen, Sotra, Stord og Voss. Liste over alle fag i Hordaland kan du finne via lenka nedanfor.