Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studiekompetansefag

For å studere ved universitet eller høgskule treng du generell studiekompetanse. Me tilbyr dei seks faga du treng for å oppnå generell studiekompetanse: Norsk, engelsk, matematikk, naturfag,  historie og samfunnsfag.

Opplæringstilbod

Voss gymnas tilbyr dei seks faga du treng som vaksen over 2 år. Undervisning vil vere på tysdagar og torsdagar.  

Oppstart august 2021: Matematikk og norsk Vg3

2022: Engelsk, historie, naturfag og samfunnsfag. 

Søkjarar med vaksenrett vert prioritert ved inntak, men alle kan søkje. Du registrerer din søknad i vigo.no.

Ta gjerne kontakt med Rettleiingstenesta indre Vestland, dersom du har spørsmål om søknadsprosess og/eller studieval.

 

_T6A5882.jpg

Studiekompetansefag 

Faga dekker krav til å få generell studiekompetanse som vaksen, eller etter 23/5-regelen. Du kan søkje opplæring i eitt eller fleire fag.

Dei som har ståkarakter i faga frå før, får ikkje plass som elever i dei samme faga.

Undervisning og læremiddel er gratis for alle som får plass. 

Vaksne med vaksenrett blir prioriterte, men andre vaksne kan delta dersom det er ledig plass. 

Foto: to elevar som sit ved pultane sine 

Fagtilbod for vaksne i Vestland (Hordalandsregionen)

Dersom du ikkje kan finne faget du ynskjer på sidene våre kan du undersøke om det finst ved ein av dei andre skulane i Vestland.

Liste over alle fag i Vestland kan du finne via lenkja nedanfor.