Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Restaurant- og matfag

Er du interessert i fagbrev som kokk eller servitør?

Opplæringstilbod

Senter for vaksenopplæring vurderer oppstart av kokk eller servitøropplæring på Voss hausten 2019, for vaksne med relevant erfaring frå bransjen. Om det vert kokk eller servitørfag, er opp til søkarane, det vil seie det fagområdet som har flest søkarar og syner størst behov. Opplæringa rettar seg mot Vg 3, praksiskandidatopplæring,  med ein 5 timars skriftleg eksamen til slutt. Det er difor krav om relevant praksis frå bedrift eller læreplass i bedrift. Etter eksamen kan kandidatar med nok praksis gå opp til fagbrev. 

Søknadsfrist 1. april for kurs som startar om hausten.

Me prioriterer søkjarar med vaksenrett, men alle kan søkja. Me tek atterhald om nok søkjarar med vaksenrett.

kokkbeskjært.jpg