Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Restaurant- og matfag

Er du interessert i fagbrev som kokk eller servitør?

Opplæringstilbod

August 2019

Senter for vaksenopplæring starta hausten 2019 opp kokk- og  servitøropplæring på Voss, for vaksne med relevant erfaring frå bransjen. Kurset har undervisning ein dag i veka, 4 timar måndag. Opplæringa går over 1 år. Opplæringa rettar seg mot Vg 3, praksiskandidatopplæring,  med ein 5 timars skriftleg eksamen til slutt. Det er difor krav om relevant praksis frå bedrift eller læreplass i bedrift. Etter eksamen kan kandidatar med nok praksis gå opp til fagbrev. 

AUGUST 2020 

Vi planlegg full opplæring i kokk- og servitørfaget i 2020. Vi tilbyr da teorien du treng for å ta fagbrev. Du treng ikkje praksis frå faget før du søkjer. Undervisning og kursmateriell er gratis for alle som får plass. Det blir gjeve undervisning i både fellesfag (norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk) og programfag på vg1- og vg2-nivå. Du kan søkje læreplass når du har bestått teoriopplæringa og har 421 timar praksis innafor faget.

  • Kursstad: Voss gymnas/Voss vidaregåande skule  
  • Tid: 2 dagar pr. veke kl. 8.40 - 15.35
  • Varigheit: 2 år + læretid
  • Minoritetsspråklege søkjarar bør vera på nivå B1 i norsk
  • Vi planlegg oppstart i august 2020 dersom det melder seg nok søkjarar med vaksenrett

Du kan søke fram til 1. mai på fag som ikkje er fullteikna. Les meir om korleis du søker.

Me prioriterer søkjarar med vaksenrett, men alle kan søkja. Me tek atterhald om nok søkjarar med vaksenrett.

Om det er fleire søkjarar som oppfyllar vaksenretten enn det er plassar til på utdanninga, vil vi prioritere etter søknadsdato. Prioritering etter søknadsdato gjeld og for eventuelle søkjarar utan rett som får tilbod ved ledige plassar.  

kokkbeskjært.jpg