Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Reinhaldsoperatør Vg3 (Bygg- og anleggsteknikk)

Reinhaldsoperatøren reingjer og vedlikeheld overflater og bidreg til å skape eit sunt innemiljø. Reinhaldsoperatørar utfører vedlikehald og reinhaldsarbeid i næringsbygg og hjå bedrifter. Som faglært reinhaldsoperatør har du varierte arbeidsoppgåver og du handterer ulike maskiner og ny teknologi i arbeidet.

opplæringstilbod 2020

Senter for vaksenopplæring ynskjer å starta opp Renhaldsoperatørfaget på Voss hausten 2020, for vaksne med relevant erfaring frå bransjen. Opplæringa går over 1 år. Opplæringa rettar seg mot Vg 3, praksiskandidatopplæring, med ein 5 timars skriftleg eksamen til slutt. Det er difor krav om relevant praksis frå bedrift eller læreplass i bedrift. Etter eksamen kan kandidatar med nok praksis gå opp til fagbrev.

  • Kursstad: Voss gymnas
  • Varigheit: 1 år teori + 5 års praksis i yrket + Vg3 5 timars skrifteleg eksamen = kan gå opp til fagprøven 
  • Minoritetsspråklege søkjarar bør vera på nivå B1 i norsk
  • Du må ha grunnskule frå Norge eller tilsvarande
  • Vi prioriterer søkjarar med vaksenrett, men andre kan og få plass om det er ledig. Om det er fleire søkjarar som oppfyllar vaksenretten enn det er plassar til på utdanninga, vil vi prioritere etter søknadsdato. Prioritering etter søknadsdato gjeld og for eventuelle søkjarar utan rett som får tilbod ved ledige plassar.   

Renhalder på jobb