Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Reinhaldsoperatør Vg3 (Bygg- og anleggsteknikk)

Reinhaldsoperatøren reingjer og vedlikeheld overflater og bidreg til å skape eit sunt innemiljø. Reinhaldsoperatørar utfører vedlikehald og reinhaldsarbeid i næringsbygg og hjå bedrifter. Som faglært reinhaldsoperatør har du varierte arbeidsoppgåver og du handterer ulike maskiner og ny teknologi i arbeidet.

opplæringstilbod 2020

Voss gymnas starta denne hausten opp kurs for prakiskandidatar innan Renhaldsoperatørfaget. Kurset er for vaksne, og rettar seg mot dei med relevant erfaring frå bransjen. Opplæringa (som er Vg3, praksiskandidatopplæring), går over 1 skuleår (aug-juni), og vert avslutta med ein 5 timars skriftleg eksamen. Ved bestått eksamen kan kandidatar med nok praksis (5 år) melda seg opp til fagprøve. Kurset er fullteikna.

  • Kursstad: Voss gymnas
  • Varigheit: 1 år teori + 5 års praksis i yrket + Vg3 + 5 timars skrifteleg eksamen = kan gå opp til fagprøven 
  • Minoritetsspråklege søkjarar bør vera på nivå B1 i norsk
  • Du må ha grunnskule frå Norge eller tilsvarande
  • Søkjarar med vaksenrett vert prioritert, men andre kan òg få plass om det er ledig. Kurset er fullteikna.

Renhalder på jobb