Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Naturbruk

Gartnarutdanning er ei 3-årig vidaregåande utdanning. Me tilbyr denne på deltid for vaksne.

opplæringstilbod 2020

Hausten 2020

Deltidsutdanning over 2 skuleår. Samlingsbasert med 3 dagar pr. månad, måndag- onsdag. 

Høver for:

- vaksne som arbeider innan gartnarnæringa

- vaksne som treng yrkesfagleg kunnskap om planter og planteproduksjonar

- vaksne som overtek ein gard med hagebruksproduksjon

- vaksne som treng landbrukskompetanse som eit supplement til anna formell utdanning

- vaksne som ynskjer meir kunnskap om natur- og miljøspørsmål

Søknadsfrist 1. april

Inntakskrav: 

- ein må vere fylt 25 år

- ein må ha ein tilknytning til gartnarnæringa, via jobb eller ha eige gardsbruk

_MWF7646.jpgGartnarfaget

Det vert opplæring i programfag på Vg2 Landbruk og gartnarnæring og Vg3 Gartnarnæring, over 2 skuleår. Opplæringa på samlingane omfattar teori, praksis og bedriftsbesøk, i tillegg blir det oppgåver heime mellom samlingane og noko eigen praksis i bedrift. 

Vitnemål 

Har du fellesfag frå før og relevant praksis, kan du få vitnemål som gartnar når du har fullført og bestått programfaga, eventuelt får du kompetansebevis. 5 års yrkeserfaring gjev fritak frå kravet om fellesfag, dersom søkjaren er 25 år eller eldre. 

Stad: Ulvik 

Fagtilbod for vaksne i Hordaland

Dersom du ikkje kan finne faget du ønsker på sidene våre kan du undersøke om det finst ved eitt anna senter. Vi har fem Senter for voksenopplæring i Hordaland. Du finn dei i Bergen, Sotra, Stord og Voss. Liste over alle fag i Hordaland kan du finne via lenka nedanfor.