Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er ei yrkesfagleg utdanning. Utdanninga kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig av kva fag du vel. Undervisninga er på deltid og tilrettelagt for vaksne som ynskjer å kombinere jobb og utdanning.

opplæringstilbod

August 2019

Vi starta opp deltidsutdanning over 2 år, 2 dagar pr veke på Voss, i august 2019. 

Vi starta opp deltidsutdanning over 2 år, 2 dagar pr veke i Øystese, i august 2019

AUGUST 2020

Vi planlegg oppstart av full opplæring i barn- og ungdomsarbeidarfag på Voss i 2020. 

Søknadsfrist 1. april for kurs som startar om hausten.

Vi prioriterer søkjarar med vaksenrett, men alle kan søkja. Me tek atterhald om nok søkjarar med vaksenrett.

Barne- og ungdomsarbeidar i ein klasse på vidaregåande.

Helsearbeidarfaget eller barn- og ungdomsarbeidarfaget 

Vi tilbyr teorien du treng for å ta fagbrev. Undervisning og kursmateriell er gratis for alle som får plass. Det blir gjeve undervisning i både fellesfag (norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk) og programfag på vg1- og vg2-nivå. Du kan søkja læreplass når du har bestått teoriopplæringa og har 421 timar praksis innafor faget.

  • Tid: 2 dagar pr. veke kl. 8.40 - 15.35
  • Varigheit: 2 år + læretid
  • Minoritetsspråklege søkjarar bør vera på nivå B1 i norsk

 

Fagtilbod for vaksne i Hordaland

Dersom du ikkje kan finne faget du ønsker på sidene våre kan du undersøke om det finst ved eitt anna senter. Vi har fem Senter for voksenopplæring i Hordaland. Du finn dei i Bergen, Sotra, Stord og Voss. Liste over alle fag i Hordaland kan du finne via lenka nedanfor.