Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er ei yrkesfagleg utdanning. Utdanninga kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig av kva fag du vel. Undervisninga er på deltid og tilrettelagt for vaksne som ynskjer å kombinere jobb og utdanning.

opplæringstilbod

August 2019

Vi planlegg deltidsutdanning over 2 år, 2 dagar pr veke på Voss med oppstart august 2019.

Deretter må du få deg læreplass i bedrift, før du går opp til fagbrev som helsefagarbeidar.  

Vi planlegg deltidsutdanning over 2 år, 2 dagar pr veke i Øystese, Kvam, med oppstart august 2019. 

Søknadsfrist 1. april for kurs som startar om hausten.

Me prioriterer søkjarar med vaksenrett, men alle kan søkja. Me tek atterhald om nok søkjarar med vaksenrett.

Barne- og ungdomsarbeidar i ein klasse på vidaregåande.

Helsearbeidarfaget eller barn- og ungdomsarbeidarfaget 

Me tilbyr teorien du treng for å ta fagbrev. Undervisning og kursmateriell er gratis for alle som får plass. Det blir gjeve undervisning i både fellesfag (norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk) og programfag på vg1- og vg2-nivå. Du kan søkja læreplass når du har bestått teoriopplæringa og har 421 timar praksis innafor faget.

  • Kursstad: Voss gymnas (helsearbeidarfaget) og Øystese i Kvam (barne- og ungdomsarbeidar)
  • Tid: 2 dagar pr. veke kl. 8.40 - 15.35
  • Varigheit: 2 år + læretid
  • Minoritetsspråklege søkjarar bør vera på nivå B1 i norsk
  • Vi planlegg oppstart i begge utdanningsløp august 2019 dersom det melder seg nok søkjarar med vaksenrett

 

Fagtilbod for vaksne i Hordaland

Dersom du ikkje kan finne faget du ønsker på sidene våre kan du undersøke om det finst ved eitt anna senter. Vi har fem Senter for voksenopplæring i Hordaland. Du finn dei i Bergen, Sotra, Stord og Voss. Liste over alle fag i Hordaland kan du finne via lenka nedanfor.