Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Alle fag i Hordaland

Vidaregåande opplæring for vaksne.

2018-19

 

Fagtilbod hausten 2019

Vi tilbyr yrkesfag og studiekompetansefag for voksne. 

Dersom du har spørsmål om videregående opplæring kan du kontakte ditt nærmeste Senter for voksenopplæring.

Vidaregåande utdanning for vaksne

Vi tilbyr teorien du treng for å ta fagbrev eller generell studiekompetanse som vaksen. Les meir om korleis du søker og kva dokumentasjon du må sendeSøkarar med voksenrett blir prioriterte. Bergen Katedralskole bruker eige søknadsskjema. Til andre skular kan du søke via vigo.no.

Fag som startar i januar 2020 

Reinhaldsoperatørfaget Vg3, Sotra vgs 

Fag til studiekompetanse, Bergen Katedralskole

Søknadsfrist 15. november for fag soms tartar i januar.
Søkarar med vaksenrett blir prioriterte, men alle kan søke.

Fagtilbod 2020-21

Fag som startar i august 2020.

Søk innan 1.april for fag som startar i august.

Vi prioriterer søkarar med vaksenrett, men alle kan søke. Du kan søke via nettsida til senteret som tilbyr faga eller via lenka på denne sida. Det er senteret som handsamer søknaden. Utdanninga er gratis for alle som får plass.

 

Bruk retten din til å fullføre vidaregåande opplæring gratis. Vi tilbyr yrkesfag og studiekompetansefag.

Kven kan søke?

Utdanninga rettar seg mot vaksne som ikkje har fullført vidaregåande utdanning tidlegare, og har  lovfesta rett til gratis vidaregåande opplæring, såkalla voksenrett. Alle kan søke, og undervisninga er gratis for alle som får plass. Søk via nettsida til senteret som tilbyr utdanninga (nedanfor).

Opplæring på deltid

Erfaren, men ufaglært? Vi tilbyr teorien til fagbrevet på deltid over eitt år, 1-2 dagar / kveldar i veka. Utdanninga passer for deg som vil ta fagbrev som praksiskandidat. Du kan òg ta studiekompetansefag på deltid.

Full opplæring - for deg utan arbeidserfaring

Vi tilbyr full opplæring over fleire år i utvalde fag. Informasjon om opplæringa kan du finne på nettsidene til senteret som tilbyr faget.

Opplæring saman med lærlingar

Vi tilbyr gratis opplæring for vaksne saman med lærlingar i yrkesfag der det er mogleg. Meir informasjon kan du finne på nettsida til sentra som tilbyr utdanninga. Dette gjeld for deg som har lang erfaring frå yrket og skal ta fagbrev som praksiskandidat. Det er eit krav at du har nok relevant yrkespraksis

 

Søk utdanning

  • Du kan søke gjennom søkebasen vigo.no til Åsane vgs, Stord vgs, Sotra vgs og Voss gymnas. Hugs å velje riktig fylke, skule og fag.
  • Skal du søke til Bergen Katedralskole bruker du eige søknadsskjema som du kan finne på nettsida deira.

Pris: Undervisning og læremiddel er gratis for alle som får plass.