Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Søk utdanning

Vaksne kan søke om vidaregåande utdanning og realkompetansevurdering.

Kva fag kan eg søke?

Her finn du alle fagtilboda i Vestland. Kontakt oss gjerne om du ikkje kan finne faget ditt på lista.

Kan eg søke?

Vi prioriterer søkarar med vaksenrett, men alle kan søke. Me tek atterhald om nok søkarar med vaksenrett.

Når kan eg søke?

Du kan søke i søkebasen vigo.no. Søknadsfrist for skuleåret 2021/22 er 1.april. 

Kontakt oss direkte på epost eller telefon dersom du har spørsmål om opplæring eller behov for studierettleiing.

Kontakt Vo-rådgjevar i skule: 

Ole Jonny Oppkvitne, Tlf 56 53 23 97 / 952​ 15 630, e-post: Ole.Jonny.Opkvitne@vlfk.no

Korleis søker eg i vigo?

  • Bruk MinID eller annan identifikasjon
  • Hugs å velje riktig fylke, fag og skule
  • Skriv kva utdanning og arbeidserfaring du har (CV)

Søknaden din blir handsama når vi får:

  • CV
  • Attestar frå arbeidserfaring
  • Vitnemål og karakterutskrifter
  • For minoritetsspråklege: Gyldig opphaldsløyve