Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

SENTER FOR VAKSENOPPLÆRING - Voss gymnas

Utvida søknadsfrist: 

Du kan no søke fram til 1. mai 2020 på fagtilbod som ikkje er fullteikna. Grunngjevinga for å utvide tida er at vaksne skal få ro til å søke utdanning i ei tid der kvardagen har endra seg som følgje av tiltak for å hindre spreiing av koronavirus.

Vent med å søke lån og stipend ihjå Lånekassen for skuleåret 2020/21!

På grunn av tekniske utfordringar i samband med den nye tilbodsstrukturen i vidaregåande skole, kan ikkje elevar som skal ta vaksenopplæring søke om lån og stipend for studieåret 2020-2021 enda.
Elevane vil på noverande tidspunkt ikkje finne utdanningar for vaksenopplæring i søknaden for kommande studieår. Vi håper at elevane skal kunne søke om lån og stipend til vaksenopplæring i løpet av juni månad. Meir info kjem seinare!

Studiekompetanse

Du må ha studiekompetanse for å studere ved høgskule eller universitet. Me tilbyr fag for generell studiekompetanse. 

Les om studiekompetanse

Fagbrev

Ei yrkesfagleg utdanning fører til eit fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse.

Les om fagbrev

Realkompetansevurdering

Realkompetanse er summen av den kunnskap du har samla gjennom arbeid, fritid og utdanning.

Les om realkompetanse