Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Kunst, design og arkitektur

Har du lyst på generell studiekompetanse og samtidig lære meir om design, formgjeving og visuelle kunstfag? Det kan du på Kunst, design og arkitektur. Den treårige utdanninga fører fram til generell studiekompetanse, og du har dermed sjanse til å ta høgare utdanning på universitet eller høgskule.

Me tilbyr

Du vil møte ein kombinasjon av programfag og fellesfag. Programfaga er kunst og visuelle verkemiddel og design og arkitektur. I tillegg tilbyr skulen det valfrie programfaget Foto og grafikk.

Voss gymnas har særs gode fasilitetar for kreative fag med heilt nye og godt utstyrte verkstader av ulike typar. 

Kvifor Kunst, design og arkitektur?

Dersom du har lyst å utvikle dine kreative evner samstundes som du får studiekompetanse, er dette eit godt val.

Erfaringa du tek med deg frå dette utdanningsprogrammet, vil vera til god nytte dersom du vil gå vidare med kreativ utdanning. Samstundes er det eit godt utgangspunkt for mange andre yrke, som til dømes lærar, førskulelærar, sosionom og økonom.

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag Timetal: Vg1 Timetal: Vg2 Timetal: Vg3
Engelsk 5 0 0
Framandspråk 4 4 0
Geografi 0 2 0
Historie 0 2 4
Kroppsøving 2 2 2
Matematikk 5 3 0
Naturfag 5 0 0
Norsk 4 4 6
Religion og etikk 0 0 3
Samfunnsfag 0 3 0
Design og arkitektur 5 5 5
Programfag 0 5 10
Kunst og visuelle virkemiddel 5 5 5
Sum timetal per veke 35 35 35

Første året

Penn og papir.jpg

Fellesfag

På Vg1 er klassen samla i stort sett alle timar. Av ordinære fellesfag skal klassen ha norsk, naturfag, kroppsøving og engelsk.

Framandspråk

Framandspråk gjev deg god kompetanse, både i vidare studium og i arbeidslivet. Voss gymnas tilbyr opplæring i spansk, tysk og fransk. Om du ikkje hadde framandspråk på ungdomsskulen må du ta spansk over tre år ved Voss gymnas. Om du hadde framandspråk på ungdomsskulen er det vanleg å fortsette med dette språket i to år på Voss gymnas.

Framandspråk

 

Matematikk

Du kan velje om du til ta 1P- eller 1T-matematikk. Begge har like mange timar men varierer med omsyn til innhald. P-matten er meir praktisk medan T-matten er meir teoretisk.

Matematikk, 1T og 1P
Formgiving

Felles programfag

Kunst og visuelle verkemiddel (Vg1-Vg3)

Dette er faget for deg som likar å gjera kreative ting. Du lærer å teikne og å male og arbeider med ulike material og reiskap. Vidare arbeider me med foto og digitale bilete.

Design og arkitektur (Vg1-Vg3)

I dette faget lærer du å utvikle og forme ulike produkt og fysiske omgjevnader, og å jobbe med stad- og byutvikling. Faget gir deg kunnskap om brukarorienterte prosessar og medverknad med vekt på utvikling av framtidsretta og langsiktige løysingar, og forståing for berekraft og samfunnsansvar.

Opplæringa legg til rette for praktisk arbeid, og ho skal fremje idéutvikling og kreativitet. Bruk av materiale og ulike typar verktøy, medrekna digitale, inngår i arbeidet for å framstille løysingsforslag, prototypar, ferdige modellar og presentasjonar. 

Andre året

Design-Handverk av M. Bernhardsen.jpg

Fellesfag

På Vg2 er klassen samla i fylgjande ordinære fellesfag: norsk, samfunnsfag, geografi, historie og kroppsøving.

Framandspråk

Du fortsett med framandspråket du hadde på Vg1.

Framandspråk

 

Matematikk

På Vg2 er det vanleg å velje 2P-matematikk. Dei som ynskjer å fordjupe seg i matematikk vel programfaget Matematikk R1.

Kunst frå VHS.jpg

Felles programfag

Kunst og visuelle verkemiddel (Vg1-Vg3)

Dette er faget for deg som likar å gjera kreative ting. Du lærer å teikne og å male og arbeider med ulike material og reiskap. Vidare arbeider me med foto og digitale bilete.

Design og arkitektur (Vg1-Vg3)

I dette faget lærer du å utvikle og forme ulike produkt og fysiske omgjevnader, og å jobbe med stad- og byutvikling. Faget gir deg kunnskap om brukarorienterte prosessar og medverknad med vekt på utvikling av framtidsretta og langsiktige løysingar, og forståing for berekraft og samfunnsansvar.

Opplæringa legg til rette for praktisk arbeid, og ho skal fremje idéutvikling og kreativitet. Bruk av materiale og ulike typar verktøy, medrekna digitale, inngår i arbeidet for å framstille løysingsforslag, prototypar, ferdige modellar og presentasjonar. 

Kunst1 frå VHS.jpg

Valfrie programfag

Arkitektur og samfunn

I dette faget ser me på miljøvenleg design, materialval og produksjon samt designval som spelar på lag med omgjevnaden.

Design og berekraft

Dette faget har fokus på berekraft. Om du skal arbeide som arkitekt eller designer er det viktig å gjere det på ein miljøvenleg måte. Som forbrukar er det viktig å gjere miljøvenlege val. 

Foto og grafikk 1 og 2

I desse faga lærer du å fotografere og å arbeide med ulike grafiske teknikkar.

Kunst og skapande arbeid

Korleis vert kunst nytta som visuelt språk? Me arbeider med korleis kunst påverkar samfunnet og du vil finne ditt eige uttrykk.

Tredje året

Kunst-design-arkitektur 3.jpg
Bildet er tatt av Martine Bernhardsen.
Illustrasjon Kunst design.jpg

Fellesfag

På Vg3 er klassen samla i fylgjande ordinære fellesfag: norsk, historie, religion og kroppsøving.

Felles programfag

Kunst og visuelle verkemiddel (Vg1-Vg3)

Dette er faget for deg som likar å gjera kreative ting. Du lærer å teikne og å male og arbeider med ulike material og reiskap. Vidare arbeider me med foto og digitale bilete.

Design og arkitektur (Vg1-Vg3)

I dette faget lærer du å utvikle og forme ulike produkt og fysiske omgjevnader, og å jobbe med stad- og byutvikling. Faget gir deg kunnskap om brukarorienterte prosessar og medverknad med vekt på utvikling av framtidsretta og langsiktige løysingar, og forståing for berekraft og samfunnsansvar.

Opplæringa legg til rette for praktisk arbeid, og ho skal fremje idéutvikling og kreativitet. Bruk av materiale og ulike typar verktøy, medrekna digitale, inngår i arbeidet for å framstille løysingsforslag, prototypar, ferdige modellar og presentasjonar. 

Valfrie programfag

Utdanningsprogrammet har fire valfrie programfag. På Voss gymnas vert det, i skuleåret 2021-22, tilbud om Foto og grafikk 1 og 2.

Arkitektur og samfunn

I dette faget ser me på miljøvenleg design, materialval og produksjon samt designval som spelar på lag med omgjevnaden.

Design og berekraft

Dette faget har fokus på berekraft. Om du skal arbeide som arkitekt eller designer er det viktig å gjere det på ein miljøvenleg måte. Som forbrukar er det viktig å gjere miljøvenlege val. 

Foto og grafikk 1 og 2

I desse faga lærer du å fotografere og å arbeide med ulike grafiske teknikkar.

Kunst og skapande arbeid

Korleis vert kunst nytta som visuelt språk? Me arbeider med korleis kunst påverkar samfunnet og du vil finne ditt eige uttrykk.

Kontakt oss

Avd.leiar MDD, KDA, DH og FBIE
Knut Brunvoll
56532366