Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Påbygging til generell studiekompetanse

Har du gått på yrkesfag og ønskjer å ta høgare utdanning? Då kan du ta påbygging til generell studiekompetanse på Vg3. Du kan søke både før og etter læretida. Utdanninga fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg undersøke om skulen tilbyr fag som gir spesiell studiekompetanse.

Påbygging til generell studiekompetanse, Vg3


Påbygging til studiekompetanse er eit utdanningsløp i 3. klasse (Vg3) på Voss gymnas og høver spesielt godt for deg som manglar/ynskjer å ta generell studiekompetanse. Avhengig av kva du har fått undervisning i på Vg1 og Vg2, vil timeplanen din bli lagt opp slik at du får tilstrekkeleg med timar til å få vitnemål og kunne komme inn på høgskular og universitet.  

Nokre fag på universitet og høgskular har spesielle krav til fordjuping, og dersom du til dømes skal inn på ingeniørhøgskule, må du ha spesiell studiekompetanse med fordjuping i matematikk og fysikk.

Elevar som har fullført Vg1 og Vg2 i eit yrkesfaglig utdanningsprogram, kan velje Vg3 påbygging til studiekompetanse.  Påbygging har mykje teori, med mykje fagstoff i, til dømes, faga Norsk (ti timar per veke) og Historie (fem timar per veke).  

Sidan kurset har eit komprimert løp, opplever mange at dette kurset er eit kurs med mykje arbeid og kan vere hardt å komme gjennom. Med generell studiekompetanse har du grunnlag for inntak til universitet og høgskule, og krava for inntak tilseier at påbygging til studiekompetanse kan opplevast som eit «tøft år» for mange elevar.

Kvifor velje påbygging til studiekompetanse?

Påbygging til studiekompetanse høver spesielt godt for deg som har vore ute i lære, gjerne har gått opp til og fått fag- eller svennebrev og som ynskjer vidare studie på universitet og høgskular.

På Voss gymnas er påbygging til studiekompetanse sett opp med ulike faste fag og i tillegg fag som kan veljast. 

 

Programfag til val:

Programfaga som er nemnde under er til val for skuleåret 2020-21. Fagtilbodet som endeleg blir tilbode, blir avklart før skulestart, ettersom det vert styrt av elevane sine val. 

  • Matematikk R1
  • Fysikk 1
  • Sosialkunnskap
  • Reiseliv og språk
  • Psykologi 1
Vilbli Søk skuleplass

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag Timetal: Vg3
Historie 5
Kroppsøving 2
Matematikk 5
Naturfag 3
Norsk 10
Programfag 5
Sum timetal per uke 30

Tredje året

ToElevar_Påbygg.jpg

Elevar i arbeid, påbygging til studiekompetanse, Vg3

Som elev i Påbygging til studiekompetanse vil du på Voss gymnas kunne velja mellom mange programfag frå studieførebuande utdanningsprogram. Tilbodet av fag vil variere frå år til år men dei fleste vil finne interessante fag som er relevante for vegen vidare mot studium på høgskule og universitet. 

Vegen vidare:

Etter å ha fullført påbygging til studiekompetanse, vil du ha generell studiekompetanse og kan søkje inntak til høgare utdanning på universitet og høgskular. Gjennom samordna opptak vil du som student kunne søkje studieplass på ei rekke ulike studiestadar og fagområde. Linkane under gjev deg meir informasjon.

 

Kontakt oss

Avd.leiar realfag
Ragnhild Blikberg
56532367