Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Idrettsfag

Idrettsfag tilbyr idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet på alle nivå. Du kan velje toppidrett og satse på idretten din, eller velje breiddeidrett og eit meir allsidig aktivitetstilbod. Samstundes får du generell studiekompetanse.

Me tilbyr

 • Toppidrett innan fotball og handball.
 • Breiddeidrett innan fotball og freeski eller handball og freeski.
 • Ny og topp moderne skule med fullskala basis/turnhall og handballhall, styrketreningsrom, spinningrom og slyngerom.
 • Kunstgrasbanar og grasbane som gjev gode treningstilhøve uansett vêr.
 • Nytt symjeanlegg, Vossabadet, rett ved skulen.
 • Flotte treningsløyper i grøne omgjevnader like ved skulen.
 • Generell studiekompetanse.
 • Treningsleir i 3. klasse på Lanzarote.
 • Elevutveksling med Island gjennom Nordplus-stipend.
 • Høgt kvalifiserte og erfarne trenarar/lærarar.
 • Eit svært godt elevmiljø.

Godt samarbeid med lokale klubbar innan fotball og handball. Dei fleste elevane våre spelar aktivt på klubblag. Samarbeid med Brann og Olympiatoppen Vest i høve til enkeltspelarar.

Vestlandets beste vintertreningsfasilitetar for langrenn/skiskyting, alpint, kulekjøring og freeski/snowboard like i nærleiken.

Vilbli Søk opptak

 

Kvifor Idrettsfag?

Om du vil prestere på landets høgste nivå, eller berre er veldig glad i å trene mot ein bestemt idrett, er Voss gymnas skulen for deg. Me fokuserer på progresjon i trening over tid. Me trenar for å kunne trene enda meir. I treningsarbeidet vert dette tilpassa idretten du fordjupar deg i.

På idrettslina får du trena ti timar per veke med det du tykkjer er kjekkast, i form av ein toppidrett eller fleire idrettar (breiddeidrett). Du får utvikla deg personleg så vel som sportsleg. Idrettsteorifaga er kopla opp mot dei praktiske treningsfaga. Det er tett oppfylging mot deg som elev og god dialog mellom trenarar og lærarar om din faglege progresjon.

 

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag Timetal: Vg1 Timetal: Vg2 Timetal: Vg3
Engelsk 5 0 0
Framandspråk 4 4 0
Geografi 0 2 0
Historie 0 2 4
Matematikk 5 3 0
Naturfag 5 0 0
Norsk 4 4 6
Religion og etikk 0 0 3
Samfunnsfag 0 3 0
Aktivitetslære 5 5 5
Idrett og samfunn 0 2 3
Toppidrett/breiddeidrett 5 5 5
Treningsleiing 2+3 0 3 4
Treningslære 2 2 5
Sum timetal per veke 35 35 35

Første året

Bilde Vg1 Idrettsfag.jpg
Bilde 2 Vg1 Idrettsfag.jpg

Fellesfag

På Vg1 er klassen samla i nesten alle timar. Fellesfag er: norsk, naturfag, engelsk, matematikk og framandspråk -spansk, tysk eller fransk. Har du ikkje hatt framandspråk på ungdomsskulen må du velja spansk og ha det i 3 år.

Du kan velja mellom praktisk og teoretisk matematikk.

Framandspråk Matematikk, 1T og 1P

 

Programfag

Ynskjer du å trena mot ein idrett kan du velja mellom toppidrett fotball eller toppidrett handball. Du kan og kombinera to idrettar: fotball og friski/snowboard eller handball og friski/snowboard til breiddeidrett. Allereie fyrste året trener du med elever på tvers av klassetrinna, dette skaper eit godt utviklingsmiljø. Du lærer grunnleggjande idrettsteori og får inn gode grunnleggjande treningsrutinar. Du lærer å trena for å kunna trena.

Timeplanen er lagt opp med 8 timar trening i veka + 10 fagdagar gjennom året.

Du blir godt kjend med medelevar i form av friluftslivstur. I Vg1 er dette fottur i fjellet og padletur i kajakk. Den går på hausten saman med Toppidrett ski klassen.

Du har høve til å søkja om å bli med på Nordplus utveksling til Island ei veke om våren..

Programfaga du har er aktivitetslære og toppidrett / breiddeidrett og treningslære.

Programfag for idrett

Andre året

Vg2 Idrettsfag.JPG
Bilde 2 Vg2 Idrettsfag.jpg

Fellesfag

På Vg2 er klassen samla i fylgjande ordinære fellesfag: norsk, samfunnsfag, geografi og historie. Du held fram med framandspråket du hadde på Vg1 og praktisk matematikk eller programfaget matematikk R1 om du hadde teoretisk matematikk på Vg1.

Programfag

Du held fram med 8 timar trening pr veke + 10 fagdagar i faga aktivitetslære og toppidrett el. breiddeidrett.

På Vg2 får du to nye fag: Treningsleiing og Idrett og samfunn. Treningsleiing er eit teoretisk/praktisk fag. Faget tek føre seg instruktør- og coaching-rolla i idretten og du får prøva deg som trenar for dei andre i gruppa. Idrett og samfunn er eit teoretisk/munnleg fag. Faget tek føre seg korleis idretten påverkar samfunnet og omvendt.

Treningslære held du fram med frå Vg1 – gjev deg teoretisk grunnlag for alle praktiske faga.

Om hausten er det friluftstur med sykling og fjelltur med overnatting.

Du har høve til å bli med på Nordplus utveksling til Island.

I det daglege treningsarbeidet vert det utvikla endå meir spesifikke eigenskapar for toppidretten.

Programfag for idrett

Tredje året

Bilde 1 Vg3 Idrettsfag.jpg
Bilde 2 Vg3 Idrettsfag.jpg

Fellesfag

På Vg3 er klassen samla i fylgjande ordinære fellesfag: norsk, historie og religion.

Programfag

Trening 8 timar i veka + 10 fagdagar i aktivitetslære og toppidrett / breiddeidrett. Dei teoretiske og praktiske faga vert endå meir samanvevd. I det daglege treningsarbeidet er det eit større fokus på prestasjon i ein toppidrett enn i breiddeidrett.

I januar dreg heile klassen til Klubb La Santa på Lanzarote for å trena allsidig på eit fantastisk anlegg saman med andre skuleklassar og klubbar. Dette er ein tur som er basert på dugnadsfinansiering.

Seinvinter dreg klassen på ski med overnatting og kurs i høve til sikker ferdsel i fjellet.

Programfag for idrett

Kontakt oss

Avd.leiar idrett og sportsjef
Knut Steinar Skiple
56532369