Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er ei yrkesfagleg utdanning. Utdanninga kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig av kva fag du vel. Det er òg mogleg å ta påbygg til generell studiekompetanse.

Me tilbyr:

Me tilbyr ei spanande undervisning som gjer deg eit godt grunnlag for å velje Vg2. Det er mykje teori, men dei flotte og splitter nye praksisromma våre med pleierom, kjøkken og humanbiologirom gjer at ein kan arbeide praktisk i deler av skuletida. I yrkesfagleg fordjuping samarbeider skulen med bedrifter der du kan få prøve deg i praktisk arbeid og lære om kva som blir kravd av deg som yrkesutøvar.

På Voss gymnas kan du velje følgjande:

 • Vg1 Helse- og oppvekstfag
 • Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfag
 • Vg2 Helsearbeidarfag

Kvifor velje helse- og oppvekstfag?

Vel du helse- og oppvekstfag må du bry deg om andre. Du bør vere flink til å kommunisere og samarbeide slik at du kan arbeide med menneske i ulike aldre og livssituasjonar.

Dette er eit yrkesførebuande utdanningsprogram, der ingen arbeidsdagar er like. På Vilbli.no kan du lese om kva for yrke du kan ha dersom du vel helse- og oppvekstfag.

Søk opptak

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2
Norsk 0 4
Engelsk 5 0
Matematikk 3 0
Naturfag 2 0
Samfunnskunnskap 0 3
Kroppsøving 2 2
Felles programfag 17 17
YFF 6 9
Sum timetall per veke 35 35

Første året

_MWF2414.jpg
Illustrasjon helsefag2.jpg

Vg1 Helse- og oppvekstfag 

I tillegg til fellesfaga norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving, tilbyr Vg1 Helse- og oppvekstfag desse programfaga:

 • Helsefremjande arbeid
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Yrkesutøving
 • Yrkesfagleg fordjuping

Her får du den grunnleggjande kunnskapen du må ha for vidare opplæring på Vg2.

Helse- og oppvekstfag er eit utdanningsprogram som fører fram til yrke som til dømes helsefagarbeidar, barne- og ungdomsarbeidar, hudpleiar, ambulansearbeidar, farmasiteknikar og fotterapeut. Yrkesfagleg fordjuping er eit fag som er praktisk retta. Elevane har hovudsakleg utplassering i bedrift eller dei arbeidar med praktiske prosjekt på skulen. I tida fram til haustferien er det felles teoretisk innføring for alle elevane før dei eventuelt skal ut i praksis.

Dette programmet passar for deg som likar å arbeida med menneske, har evne og vilje til å samarbeida, samtidig som du kan ta avgjerder på eiga hand. 

I faget Yrkesfagleg fordjuping har elevane utplassering ein dag kvar veke store deler av året. Vi prøver så langt det let seg gjere å skaffe kvar elev den n type praksisplass han/ho ønskjer.

Læreplan Vg1 Helse- og oppvekstfag

Andre året

_MWF2235.jpg

Vg2 Helsearbeidarfag

I tillegg til fellesfaga norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving, tilbyr Vg2 desse programfaga:

 • Helsefremjande arbeid
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Yrkesutøving
 • Yrkesfagleg fordjuping

På helsearbeidarfaget  får du praktisk og teoretisk opplæring. Her vil du lære mykje om grunnleggjande sjukepleie, sjukdomslære og kommunikasjon. Du vil få eit godt innblikk i kva som blir venta av deg som profesjonell helsefagarbeidar.

Praksis utgjer ein stor del av faget Yrkesfagleg fordjupning, Du kan vere i praksis på sjukeheim, open omsorg, sjukehus eller bufellesskap. Kvart år blir det utdelt stipend frå Erasmus+ og dei heldige får fire veker i praksis i utlandet. Dei siste åra har våre elevar reist til Danmark. 

Læreplan Vg2 Helsearbeidarfag
_MWF2283.jpg

Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfag

I tillegg til fellesfaga norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving, tilbyr Vg2 desse programfaga:

 • Helsefremjande arbeid
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Yrkesutøving
 • Yrkesfagleg fordjuping

På Barne- og ungdomsarbeiderfaget får du lære korleis du kan bli ein profesjonell barne- og ungdomsarbeidar. Du vil lære om kva som skal til for å stimulere barn og gje dei den tryggleik dei treng. Undervisninga er både praktisk og teoretisk.

Praksis utgjer ein stor del av faget Yrkesfagleg fordjupning, Du kan vere i praksis i barnehagar, skuler og skulefritidsordning.  

Kvart år blir det utdelt stipend frå Erasmus+ og dei heldige får fire veker i praksis i utlandet. Det siste året har våre elevar reist til Danmark.

Læreplan Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfaget

Vegen vidare

Etter to år på skulen kan du velje mellom å bli lærling eller du kan ta Vg3 påbygg og få studiekompetanse.

Bli læring Påbygging til generell studiekompetanse

Kontakt oss

Avd.leiar HO og SSRL
Marianne Sværen
56532365