Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Design og handverk

Design og handverk er ei yrkesfagleg utdanning. Etter 2 år på skule kan du gå ut i lære eller ta læretida på skule. Du kan òg ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Me tilbyr

Er du kreativ? Ynskjer du å arbeide med handverksfag – frå idé til ferdig produkt? Ynskjer du å utvikle dine skapande evner og din estetiske kompetanse?
Kompetanse innan handverk er nyttig anten du ønskjer å utdanne seg som handverkar, eller du berre ønskjer å utvikle dine kreative evner.
Du treng ikkje å vere flink til å teikne for å starte på Design og handverk, men du må like å bruke hendene dine til praktisk arbeid og du må ha lyst til å lære. Du får opplæring i komposisjon, form og farge, teikning og teknikkar. Dersom du allereie no veit kva du vil bli, kan du fordjupe deg i ditt fagområde.
Skulen har ei klasse med til saman 15 elevplassar på Vg1, Design og handverk, og 15 elevplassar på Vg2 Frisør.

Skulen tilbyr to nye og flotte fin-verkstader, grov-verkstad, keramikkverkstad og grafikkverkstad.
Elevane på vg2 Frisør brukar skulen sin nye frisørsalong for opplæring og mottak av kundar.

I delar av skuleåret vil du gjennom skulen få praksisperiodar ute i ulike bedrifter innan Design og handverk. Dette kan vere organisert enten som ein dag i veka eller i periodar (t.d. over to veker).

Kvifor velje Design og handverk?

Dette er studiet for deg som ønskjer eit godt grunnlag for å arbeide med handverksfag.
Som elev på Design og handverk får du innføring i ulike handverk og du får prøve ut ulike handverk, både på ekskursjonar til ulike handverksbedrifter og i praksisutplassering.
Frisørelevane deltek kvart år på meisterskap, t.d. Noregsmeisterskapen.
Skulen sender kvart år elevar frå frisør på praksis i utlandet i fleire veker gjennom det europeiske utvekslingsprogrammet Erasmus+.
Med Design og handverk kan mellom andre, desse yrka vere aktuelle:


• aktivitør, blomedekoratør eller frisør
• urmakar, gull- eller sølvsmed
• buntmakar, bunadtilverkar eller kjole- og draktsyar
• møbelsnikkar, treskjerar eller orgelbyggar
• keramikar, skomakar eller smed
• interiørkonsulent eller utstillingsdesignar

Vilbli Søk skuleplass

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2
Norsk 2 2
Engelsk 3 2
Matematikk 1YP 3 0
Naturfag 2 0
Samfunnsfag 0 3
Kroppsøving 2 2
Felles programfag 17 17
YFF 6 9
Sum timetall per veke 35 35

Første året

DH 09.jpg

Vg1, Design og handverk

I løpet av Vg1 Design og handverk, vil du bli kjent med fleire yrke, og du får arbeide praktisk med oppgåver innan dei ulike yrke som ligg under Design og handverk.
Du vil få grunnleggande kunnskapar om komposisjon, form og fargelære, teikning og HMT. Du lærer å nytte ulike teknikkar, verktøy, maskiner og materialar. Du vil arbeide med alle fasar i ei produktutvikling frå idéutvikling, planlegging, gjennomføring og vurdering, til presentasjon av produktet. Programfaga skal gi deg erfaring med entreprenørskap, utvikling og produksjon av handverksprodukt på eit grunnleggande nivå.

Andre året

Frisør 06.jpg

Vg2, Frisør

Skulen har ei klasse med til saman 15 elevplassar på Vg2, Frisør.
Skulen har ein eigen frisørsalong, og elevane i andre klasse (Vg2) vil kunne nytte denne til fagopplæring med spesialisering som frisør.
Innan Frisørfaget vil du arbeide med visuelle hjelpemiddel og eksperimentere med teknikkar innanfor hårdesign. Det vil også vere sentralt med god kommunikasjon med kundar i kundekonsultasjon. Bruk av verktøy, material og val av ulike løysingar knytt til "hår" og "makeup", står sentralt i frisørfaget. HMT (helse, miljø og tryggleik) er òg viktige element i faget.
Du vil i periodar på Vg2 vere ute i praksisbedrift innan faget. Denne kontakten med ulike bedrifter kan vere med på å gje deg læreplass. Du kan då etter at du er ferdig på skule, få deg lærekontrakt og seinare sveinebrev som frisør.

Vg2 Blomsterdekoratør.jpg

Vg2, Blomedekoratør

Når du har fullført Vg1 Design og handverk kan du gå Vg2 Blomedekoratør. Etter dette året er du klar for å søke læreplass i blomedekorasjonsfaget.

Du har også høve til å gå Vg3 påbygging til studiekompetanse dersom du ynskjer å ta med deg den praktiske kompetansen din frå Vg1 og Vg2 inn i høgare utdanning.

 Voss gymnas er glade for igjen å kunne tilby Vg2 Blomedekoratør for skuleåret 2019-20.

Ut i lære

På yrkesfag er det normalløp med to år i skule og to år i lære. Du kan derfor søkje læreplass i godkjente lærebedrifter etter at du er ferdig i andre klasse. For elevar på yrkesfag er det også mogleg å velje påbygging til studiekompetanse i tredje klasse.

Lurer du på korleis du søkjer læreplass eller kva som er godkjente lærebedrifter? Informasjon om dette finn du ved å følge lenkja Bli lærling under. Læreplass søkjer du på vigo.no.

Kontakt oss

Avd.leiar
Profilbilde av Knut Brunvoll

Knut Brunvoll

Send e-post 56532366
Faglærar, Frisørfag
Profilbilde av Ingunn Raad

Ingunn Raad

Send e-post
Blomedekoratør
Profilbilde av Lillian Ostenfeldt Gissel

Lillian Ostenfeldt Gissel

Send e-post
Faglærar
Profilbilde av Hilde Marie Kårbø

Hilde Marie Kårbø

Send e-post