Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Timeplan og skulerute

Utleige 2021-22

Timeplan

Timeplanen til Voss gymnas er tilgjengeleg via Visma InSchool (VIS) sitt system. 

Timeplan

 

Fagdagsplan

Undervisninga ved Voss gymnas er organisert i fagdagar (eitt fag ein heil dag). Som hovudregel ligg fagdagane på fredagar men andre dagar kan òg nyttast om det er naudsynt. Sjå denne fila for eit utkast (endeleg fagdagsoversyn finn ein i VIS). 

Fagdagsplan 21/22

 

Skuleruta

Her finn du skuleruta. Me ynskjer at elevane får maksimalt utbyte av undervisninga og ber difor om at de sjekker skuleruta før de planlegg ferier og andre turar.

Skuleruta 21/22

 

Utleige idrettsfasilitetar

Eit oversyn over eksterne aktørar som leiger seg inn i idrettsfasilitetane til Voss gymnas finn du under.

Utleige 2021-22