Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Timeplan og skulerute

Timeplan

Timeplanen til Voss gymnas er tilgjengeleg på lenkja nedanfor. Ved fyrstegongs pålogging, vel Voss gymnas som skulenamn.

Timeplan

Fagdagsplan

Undervisninga ved Voss gymnas er organisert i fagdagar (eitt fag ein heil dag). Som hovudregel ligg fagdagane på fredagar men andre dagar kan òg nyttast om det er naudsynt. 

Fagdagsplan 20/21

Skuleruta

Her finn du skuleruta. Me ynskjer at elevane får maksimalt utbyte av undervisninga og ber difor om at de sjekker skuleruta før de planlegg ferier og andre turar.

Skuleruta 20/21 Skuleruta 21/22

Prøveplan

Her finn du plan over registrerte prøver.

Prøveplan

Utleige idrettsfasilitetar

Eit oversyn over eksterne aktørar som leiger seg inn i idrettsfasilitetane til Voss gymnas finn du under.

Utleige 2020-21