Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Skulekvardag korona

Voss gymnas har løpande kontakt med kommunelegen og agerer på føringar frå denne. Frå og med 22. februar driftar skulen på gul beredskap, i tråd med styresmaktene sine anbefalingar. Ny smittevernrettleiar kom 12. april.

Skulekvardagen på Voss gymnas er organisert med utgangspunkt i FHI sin smittevernrettleiar. Vidare praktiserer Voss gymnas eit fråværsregime som er i tråd med Udir sine koronaføringar. 

Koronainstruks gul april 21 Voss gymnas

Koronaplan gul april 21 Voss gymnas

Koronaplan raud april 21 Voss gymnas (ved behov)

Koronainstruks raud april 21 Voss gymnas (ved behov)

Smittevernrettleiar april 21 Voss gymnas

Fysisk undervisning på skulen - raud beredskap april 21 Voss gymnas

Sjukdom og skule

Korona og fråvær

Informasjon til foreldre frå Udir

Besøke Voss gymnas? 

Har du spørsmål til denne informasjonen tek du kontakt med Arild Een på arild.een@vlfk.no.