Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Skulekvardag korona

Voss gymnas har løpande kontakt med kommunelegen og agerer på føringar frå denne. Frå og med 20. september driftar skulen på grøn beredskap, i tråd med kommunelegen sine anbefalingar. 

Skulekvardagen på Voss gymnas er organisert med utgangspunkt i FHI sin smittevernrettleiar. Vidare praktiserer Voss gymnas eit fråværsregime som er i tråd med Udir sine koronaføringar.

Koronainstruks gul aug 21 Voss gymnas

Koronaplan gul aug 21 Voss gymnas

Koronainstruks grøn aug 21 Voss gymnas

Koronaplan grøn aug 21 Voss gymnas 

Smittevernrettleiar aug 21 Voss gymnas

Korona og fråvær

Informasjon til foreldre frå Udir

Besøke Voss gymnas? 

Har du spørsmål til denne informasjonen tek du kontakt med Arild Een på arild.een@vlfk.no.