Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Skulekvardag korona

Voss gymnas har løpande kontakt med kommunelegen og agerer på føringar frå denne. Frå og med skulestart i august driftar skulen på grøn beredskap, i tråd med styresmaktene sine anbefalingar. 

Skulekvardagen på Voss gymnas er organisert med utgangspunkt i FHI sin smittevernrettleiar. Vidare praktiserer Voss gymnas eit fråværsregime som er i tråd med Udir sine koronaføringar.

Koronainstruks grøn aug 21 Voss gymnas

Koronaplan grøn aug 21 Voss gymnas 

Koronainstruks gul april 21 Voss gymnas (ved behov)

Koronaplan gul april 21 Voss gymnas (ved behov)

Koronaplan raud april 21 Voss gymnas (ved behov)

Koronainstruks raud april 21 Voss gymnas (ved behov)

Smittevernrettleiar april 21 Voss gymnas

Fysisk undervisning på skulen - raud beredskap april 21 Voss gymnas

Sjukdom og skule

Korona og fråvær

Informasjon til foreldre frå Udir

Besøke Voss gymnas? 

Har du spørsmål til denne informasjonen tek du kontakt med Arild Een på arild.een@vlfk.no.