Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Skulekvardag korona

Voss gymnas har løpande kontakt med kommunelegen og agerer på føringar frå denne. Inntil vidare driftar skulen på gul beredskap, i tråd med kommunelegen og opplæringsdirektøren i Vestland fylke, Bjørn Lyngedal, sine anbefalingar. Skulle det oppstå ein situasjon som tilseier noko anna vil me straks ta samband med alle involverte elevar og lærarar samt informere ålmenta om det, via skulen si heimeside.

Skulekvardagen på Voss gymnas er organisert med utgangspunkt i FHI sin smittevernrettleiar. Vidare praktiserer Voss gymnas eit fråværsregime som er i tråd med Udir sine koronaføringar. 

Koronaplan nov Voss gymnas 

Sjukdom og skule

Korona og fråvær

Informasjon til foreldre frå Udir

Besøke Voss gymnas? 

Har du spørsmål til denne informasjonen tek du kontakt med Arild Een på arild.een@vlfk.no.