Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Skulekvardag korona

Voss gymnas har løpande kontakt med kommunelegen og agerer på føringar frå denne. Frå og med 20. januar driftar skulen på gul beredskap, i tråd med styresmaktene sine anbefalingar. 

Skulekvardagen på Voss gymnas er organisert med utgangspunkt i FHI sin smittevernrettleiar. Vidare praktiserer Voss gymnas eit fråværsregime som er i tråd med Udir sine koronaføringar. 

Koronaplan jan 21 Voss gymnas 

Koronainstruks jan 21 Voss gymnas

Sjukdom og skule

Korona og fråvær

Informasjon til foreldre frå Udir

Besøke Voss gymnas? 

Har du spørsmål til denne informasjonen tek du kontakt med Arild Een på arild.een@vlfk.no.