Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Realfag

Realfagskompetanse er sterkt etterspurt av industri, næringsliv og offentlege institusjonar, og kvalifiserer for mange spanande og utfordrande stillingar. Realfag gjev deg dessutan gode moglegheiter til å påverke og utvikle samfunnet vårt mot ei berekraftig framtid på mange område.

For å ta ein del høgare utdanningar som sivilingeniør-, medisin-, odontologi- og veterinærstudiet, må du ha spesiell studiekompetanse, og det får du ved å ta ulike kombinasjonar av realfag. For eit fullstendig oversyn over studium som krev spesiell studiekompetanse, sjå her.

 

Voss gymnas har eit breitt realfagstilbod, der du kan velje mellom desse realfaga: matematikk, fysikk, kjemi og biologi.

I tillegg til det teoretiske, inneheld realfaga forsøk og praktiske oppgåver, som gjer faga annleis og spennande.

Realfag som er obligatoriske

Matematikk, 1T og 1P

Naturfag

Realfag som programfag

Biologi, BI1 og BI2

Matematikk, R1 og R2

Fysikk, FY1 og FY2

Kjemi, KJ1 og KJ2