Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Matematikk, R1 og R2

R1 og R2 er realfagsmatematikk-faga på høvesvis Vg2 og Vg3. Faga bygger på 1T frå Vg1, og inneheld tema som vektorrekning, algebra, derivasjon, funksjonsdrøfting, geometri, integrering og differensiallikningar. Faga er nyttige kombinert med andre realfag. R1 og (for nokon studium) R2 vert kravd for å koma inn på ein del studiar som ingeniør-, økonomi-, odontologi-, medisin-, veterinær- og realfagsstudiar generelt.