Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Matematikk, 1T og 1P

I fyrste klasse kan ein velja om ein vil ta 1P- eller 1T-matematikk.

Båe faga har like mange timar i veka, og tel like mykje på vitnemålet. Skilnadane er:

1T, Teoretisk matematikk

  • er meir teoretisk,
  • har større pensum og krev større arbeidsinnsats,
  • er ein føremon for å studere realfag vidare

1P, Praktisk matematikk

  • er meir praktisk retta,
  • har mindre pensum og inneheld meir repetisjon

I starten av skuleåret vert det repetisjon frå ungdomstrinnet, der ein kan få prøva seg på både P- og T-oppgåver før ein avgjer om ein vil gå vidare med 1P eller 1T.

Dei som ikkje vel realfagsmatematikk R1 på Vg2 må ha 2P, som er tre timar praktisk matematikk.