Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Kjemi, KJ1 og KJ2

Kjemi er læra om stoff, korleis dei er bygde opp og korleis dei reagerer med andre stoff.

Alt i og rundt oss er kjemiske stoff bygd opp av ufatteleg små atom med endå mindre partiklar inni seg att. I kjemifaget vert vi godt kjende med desse og med Periodesystemet. Me gjer mange
interessante og artige øvingar, for eksempel å finne jerninnhald i ein «dings», saltinnhald i fjordvatn eller kva for stoff som finst i ei ukjent prøve. I KJ2 besøkjer me Årdal for å studere aluminiumframstilling ved elektrolyse. Både KJ1 og KJ2 vert kravd for å koma inn på desse studiane: medisin, veterinær, odontologi, og human og klinisk ernæring. Det er også ein fordel med minst KJ1 i mange andre studium.