Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Voss gymnas

Voss gymnas tilbyr både studieførebuande og yrkesretta utdanningsprogram i sentrum av Voss

Om skulen

Voss gymnas opna offisielt 1. august 2017. Då var skulesamanslåinga på Voss fullført og fem skular (Voss gymnas, Voss husflidskule, Rogne vidaregåande skule, Voss vidaregåande skule og Voss jordbruksskule) hadde blitt til to nye: Voss gymnas og Voss vidaregåande skule.

I løpet av prosessen med skulesamanslåinga vart det òg avgjort å leggje ned Hjeltnes vidaregåande skule og flytte deira tilbod til Vossaskulane. 

Voss gymnas har omlag 600 elevar fordelt på åtte utdanningsprogram, både studieførebuande og yrkesretta. Innan for utdanningsprogrammet for idrettsfag har skulen ei toppidrettssatsing innan skiidrettane, i samarbeid med Olympiatoppen Vest.

Vidare tilbyr skulen vaksenopplæring og innføringsklasse for minoritetsspråklege elevar. Om lag 120 tilsette arbeider til dagleg ved Voss gymnas.

Til skulestart i 2018 vart det gamle jugendbygget frå 1919 totalrenovert. Det betyr at heile skulen no er ny og moderne.

Ta kontakt dersom du har spørsmål.

Send e-post til skulen Ring 56532360
Nye Voss gymnas.jpg

Administrasjon

I ekspedisjonen tek Randi imot elevar, gjestar og andre som har spørsmål dei vil ha svar på. I administrasjonen vil du òg finne andre merkantilt tilsette samt leiargruppa ved skulen.

Konsulent
Randi Heggen Nyquist
56532362
Konsulent
Ingunn Moseid
56532361
Konsulent
Ingunn Anita Geitle Nestås
56532363

Skuleleiing

Fungerande rektor
Håvard Vambheim Styve
56532370
Leiar administrasjon
Marianne Merkesdal
56532364
Fungerande assisterande rektor
Arild Een
56532372
Avd.leiar studspes. (språk, samfunnsfag og økonomi)
Nelly Nora Naasen
56532368
Avd.leiar MDD, KDA, DH og FBIE
Knut Brunvoll
56532366
Avd.leiar idrett og sportsjef
Knut Steinar Skiple
56532369
Avd.leiar HO og SSRL
Marianne Sværen
56532365
Avd.leiar realfag
Ragnhild Blikberg
56532367
Avd.leiar elevtenester
Terje Lydvo
56532377