Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenester

Avdelingsleiar for elevtenester

Terje Lydvo er avdelingsleiar for elevtenester ved Voss gymnas. Han har kontor i fyrste høgda i det nye bygget.

Avd.leiar elevtenester
Terje Lydvo
56532377

 

Rettleiingstenesta

Pedagogisk Psykologisk Teneste (PPT)

Spesialpedagog/seniorrådgjevar
Eli Skjervheim
56532393
Spesialpedagog/rådgjevar
Espen Kvamme
56532394

 

Oppfølgingstenesta (OT)

Seniorrådgjevar
Jorunn Zakariassen
46429569

 

Opplæring i bedrift

Rådgjevar
Grethe Sjøberg Hernes
48266564

 

Vaksenopplæringa

Spesialrådgjevar
Linn Birkeland
48154669

 

Internatleiar

Marit Skutle Glimme er internatleiar på Rogne Internat.

Internatleiar
Marit Skutle Glimme

Internat

Internattilbodet vårt i dag er på Rogne, nær sjukehuset og kort veg til Voss sentrum. Internatet er eit trygt og fint tilbod for elevane. Du bur ilag med ungdomar på din eigen alder, det er alltid nokon å vera ilag med. Her bur det elevar frå dei ulike vidaregåande skulane på Voss.

Rådgjevarar

Voss gymnas har tre rådgjevarar, fordelt på utdanningsprogram. Alle har kontor i fyrste høgda i det nye bygget.

Rådgjevar
Marit Helene Neergaard
56532376

Marit hjelper elevar frå fylgjande utdanningsprogram:

 • Studiespesialiserande 
 • Musikk, dans og drama 
 • Kunst, design og arkitektur 
 • Design og handverk
 • Frisør, blome, interiør og eksponeringsdesign
Rådgjevar
Gro-Marie Samland
56532375

Gro-Marie hjelper elevar frå fylgjande utdanningsprogram:

 • Helse- og oppvekstfag 
 • Service og samferdsel
 • Sal, service og reiseliv
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Påbygging til generell studiekompetanse 
Rådgjevar
Helge Finne
56532374

Helge hjelper elevar frå fylgjande utdanningsprogram:

 • Studiespesialiserande 
 • Idrettsfag 
 • Toppidrett

Elevkoordinator

Hilde Marie Kårbø er elevkoordinator ved Voss gymnas. Elevkoordinator skal arbeide med elevane og fylgje opp slik at dei kan gjennomføre vidaregåande opplæring på ein god måte.

Elevkoordinator
Hilde Marie Kårbø

Relevant informasjon

Helse og miljø