Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

IKT-kontor

Vi hjelper elevar med mellom anna PC og programvare. Du finn oss i tredje-etasje av hovudbygget.

Om IKT-kontoret

Kva tilbyr IKT-kontoret?

Hjelp til elevar med mellom anna:

 • elev-PC
 • brukernamn og passord
 • internett
 • programvare
 • utlån av PC og tilbehør

Kvar finn du IKT-kontoret?

I tredje-etasje av hovudbygget, til venstre rundt hjørne frå hovudtrappa.

Kva er åpningstidene?

Mandag-fredag, kl. 09:00-15:00.

Kva om du ikkje kan møta opp på kontoret?

Du kan òg kontakta oss på e-post eller telefon. Du finn kontaktinformasjon lengre ned på denne sida.

I tillegg kan du melda inn sak direkte til vårt saksbehandlingsystem.

Gå til sida for innmelding av sak

Om IT-seksjonen

IKT-kontoret er ein del av IT-seksjonen i Vestland fylkeskommune. Vi jobbar med:

 • tenesteleveranse
 • drift og vedlikehald
 • brukartrygd
 • utvikling

for mellom anna:

 • skular
 • Skyss
 • Infrastruktur og veg
 • tannklinikkar

Obs! Denne sida vil bli oppdatert med meir informasjon seinare.

Om elev-PC 2020/2021

Treng du PC på skulen?

Ja, alle elevar på vidaregåande skule må ha eigen PC.

Kan du bruka eigen PC?

Ja, du kan bruka eigen PC.

Kan du kjøpa PC gjennom Vestland fylkeskommune?

Ja, men berre viss du er antan:

 • ny Vg1 elev i den offentlege vidaregåande skulen med ungdomsrett
 • elev som deltar i innføringskurs for minoritetsspråklige
 • kursdeltakar i voksenopplæring

Du får dette tilbodet berre ein gang, og du kan berre kjøpa ein PC.

Tilbodet må brukast innan utgangen av desember 2021.

Kva PC burde du velja?

Den må ha operativsystem Windows (PC) eller macOS (Mac).

Vi anbefaler ein sterk modell tilsvarande Dell Latitude 3510 for desse studielinjene:

 • Frisør, blom, interiør og eksponeringsdesign
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Kunst, design og arkitektur
 • Musikk, dans og drama
Gå til sida for elev-PC og bestilling

Obs! Denne sida vil bli oppdatert med meir informasjon seinare.

Kontaktinformasjon

IKT-konsulent
John-Heikki Nyyssönen Olsen
56532380
IKT-konsulent
Atle Andreas Kleppe
56532381
IKT-lærling
Joseph William Leonard
56532382
IKT-lærling
Bjørnar Meling Opedal
56532382