Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Bibliotek

Biblioteket finn du i andre etasje i hovudbygget. Her kan du låne bøker, lese, arbeide med skulearbeid, koble av, gjere gruppearbeid eller få hjelp til å finne informasjon eller litteratur til skuleoppgåver.

Lånereglar

Når du låner bøker på biblioteket brukar du nasjonalt lånekort.
Alt materiale som ein tek ut av biblioteket må registrerast.

Lånetida

Fire veker for bøker og e-bøker. E-bøkene vert automatisk tilbakelevert.

Reservering

Utlånte bøker kan reserverast. Du får melding når bøkene vert ledige.

Fornye lån

Viss ingen står på venteliste, kan du fornye låna dine. Dette kan du gjere ved å ta kontakt med bibliotekaren, eller du kan gjere det sjølv på Mine lån eller ved å sende SMS (send BIB FORNY fylgt av nasjonalt lånenummer til 2242 for å fornye. Tenesta kostar 2 kr pr melding).

Mine lån

 

Erstatning

Du er sjølv ansvarleg for det du har lånt. Om du mistar eller øydelegg noko må du erstatte det. Biblioteket purrar to gonger på sms før det vert sendt ut rekning.

Lånekort

Lånekort får du på biblioteket ved skulestart. Hugs å levere inn bokkontrakt. Om du har fått nasjonalt lånekort ved anna bibliotek, kan du bruke dette.

Bokkontrakt Lånekontrakt

 

Utlån av bøker og e-bøker

Lærerbøkene dine får du utlevert ved skulestart. Vanleg lånetid for lærerbøker er ut skuleåret. Bøker som ikkje vert levert ved skuleslutt må erstattast.

Me har e-bøker til låns. For å låne og lese desse må du laste ned appen eBokBib frå Google play (Android) eller App Store (iOS). Du loggar deg inn på appen med samme lånekortet og pinkoden som elles på biblioteket. Spør bibliotekaren om hjelp dersom du treng det.

Du kan søkje etter bøker og e-bøker i katalogen.

Søk i katalogen

Kontakt oss

Bibliotekar
Ingeborg Fære
98905385