Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Ny informasjon om Visma InSchool

Nytt om Visma InSchool.PNG

Kva opplysningar kan føresette sjå?

Føresette for elevar under 18 år vil ha tilgang til:

  • Timeplan (melde framtidig fråvær, men vil ikkje sjå søknaden sjølv etterpå)
  • Klasser og grupper (finne namn på faglærarar og aktive lenkjer til læreplan)
  • Historikk (halvårs-, standpunkt-, og eksamenskarakter og samla fråvær for tidlegare år)

Det er aktive menypunkt om læreplanar og eksamensparti som ikkje gir noko informasjon, som vi ikkje får fjerna frå menyen.

Det er ikkje opna for å sjå personalia på elev eller opplysningar om kontaktpersonar, av omsyn til personvern. Dette er oppe til vurdering. Fylket ser også nærare på om tilgang til fråvær, vurderingar og orden/åtferd. Desse tilgangane er ikkje tilrådd på noverande tidspunkt.