Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Skulerute veke 22-25

velkomen attende.jpg

Heimeskule for utvalte klassar på utvalte dagar

Det har blitt jobba godt med planar og logistikk som ivaretek behovet for både smittevern og god undervisning. I lys av smittevernrettleiaren til styresmaktene har det blitt laga ein ny undervisningslogistikk. Denne logistikken fordrar at nokre klassar har heimeskulen på utvalte dagar. Etter ei innkøyring på to veker har skulen kome fram til ein endeleg fordeling av kva klassar som har heimeskule og når. Frå og med måndag 25. mai og til og med torsdag 11. juni vil undervisninga fylgja vedlagte plan kva heimeundervisning angår.

Plan for heimeskule veke 22-25

Ta kontakt med Arild Een ved spørsmål.

Informasjon frå Vestland fylke knytt til opning av skulen

OM KORONAVIRUSET 

Informasjon frå Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/

FRÅ STYRESMAKTENE

Informasjon frå Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Informasjon frå Vestland fylke: https://www.vestlandfylke.no/

Informasjon frå Voss herad: https://voss.herad.no/aktuelt-fra-kommunen/oppdatert-om-koronavirus.2670.aspx