Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Høyring

AA Brilliant.JPG

Utkast til nytt ordens- og åtferdsreglement og fråværsreglement er no sendt på høyring med frist 7. november.

I samband med fylkeskommunesamanslåinga er det utarbeidd forslag til felles fråværsreglement og felles ordens- og åtferdsreglement for skulane i den nye fylkeskommunen.
Høyringsparter er skulane i Vestland, elevråd, skulemiljøutval, hovudtillitsvalde, Elevorganisasjonen i Hordaland, mobbeombodet, elev- og lærlingombodet.
Andre som ønsker å uttale seg om innhaldet til høyringsutkastet kan også sende høyringssvar.

Høyringsfristen for begge dokumenta er 7. november.

Høyring om ordens- og åtferdsreglement for skulane i Vestland fylkeskommune

Høyring om fråværsreglement for skulane i Vestland fylkeskommune