Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Manglar du karakter i matte eller naturfag?

VLFK - logo.JPG

Gratis nettkurs for deg som vil ta privatisteksamen i matte og/eller naturfag for yrkesfag. Meld deg på innan 20. august.

Kurset er for deg som skal ta privatisteksamen i matte og /eller naturfag for yrkesfag til hausten, anten du er ungdom, lærlingar/lærekandidatar, eller vaksen som manglar faga frå vidaregåande opplæring.

Opplæringa skjer digitalt om lag to gongar i veka - på dagtid - frå september til privatisteksamen i november/desember. 

Meir informasjon samt påmeldingslenke finn du her: https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/rettleiingstenesta/manglar-du-karakter-i-matte-eller-naturfag/