Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Blomedekoratør og Reiseliv er tilbake

Til skuleåret 2019-20 vil Voss gymnas igjen kunne tilby Blomedekoratør på Vg2 Design og handverk og Reiseliv på Vg2 Service og samferdsel. Til sjuande og siste er det talet på søkjarar som avgjer om tilbodet vert realisert. Søknadsfristen er 1. mars!

Frisørsalong 

Voss gymnas har frisørsalong og du kan tinge deg time ved å ringe 

98 90 60 63.

Frisørsalong

Aktuelt

Bli med på leksehjelp hjå

Bli med på leksehjelp hjå

Kvar fredag kl. 10.00-11.30 er det leksehjelp på biblioteket i 2.etg for elevar på vaksenopplæringa hjå Voss gymnas. Det er Voss Røde Kors som står for tilbodet.

Ungdata

Ungdata

I 2019 blir ungdataundersøkinga gjennomført i Hordaland blant elevar i den vidaregåande skulen. For at undersøkinga skal gje eit godt bilete av situasjonen i Hordaland, er det viktig at så mange som mogleg deltek.