Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Støttetelefon for ungdom

Er du einsam eller har det vanskeleg grunna pandemien? Ring og snakk anonymt med ein psykologistudent.

Støttetelefon for ungdom

Gul beredskap

Voss gymnas praktiserer smittevern i tråd med føringane for gul beredskap.

Skulekvardag og korona

Aktuelt

Ingen eksamen

Ingen eksamen

27. mai kom meldinga om at alle eleveksamenar i vidaregåande skule er avlyst for inneverande skuleår.

Hurtigtest

Hurtigtest

Voss gymnas  har delteke i eit prosjekt der elevar og tilsette vart testa for Covid-19, ved hjelp av hurtigtestar. Prosjektet, som strekte seg over tre veker, vart avslutta 20. mai.