Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studiespesialisering

Ønskjer du å studere ved universitet eller høgskule? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

Kva kan vi tilby?

Vi tilbyr både Vg1, Vg 2 og Vg3. På Vg 2 kan du velje mellom programområda Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi.

 

 

Meir om Studiespesialisering

Kvifor velje oss?

Tertnes vidaregåande skule er det naturlege førstevalet i Bergen nord.  Vi tilbyr eit stort utval av programfag som elevane kan velje på Vg2 og Vg3. Sjå oversikten nedanfor.

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2 Timetal Vg3
Norsk 4 4 6
Religion 0 0 3
Matematikk 5 3 0
Naturfag 5 0 0
Engelsk 5 0 0
Fremmedspråk 4 4 0
Samfunnsfag 3 0 0
Geografi 2 0 0
Historie 0 2 4
Kroppsøving 2 2 2
Programfag eget område 0 10 10
Programfag annet område 0 5 5
Sum timetal per uke 30 30 30

Første året

_DSC8041.jpg

Første skuleår skal alle ha faga norsk, engelsk, matematikk, naturfag, geografi, samfunnsfag,  kroppsøving og framandspråk (tysk II, fransk II, spansk II eller italiensk I+II).  

  • Framandspråk: Det er vanleg å fortsette med det framandspråket ein hadde på ungdomsskulen. Italiensk I er i utgangspunktet eit tilbod til elevar som ikkje hadde framandspråk på ungdomsskulen. Du skal då ha italiensk i tre år. Men du kan også velje italiensk sjølv om du hadde eit anna framandspråk på ungdomsskulen. Du skal då ha italiensk i to år. Dei som fortset med språket dei hadde på ungdomsskulen skal ha dette over to år.
  • Matematikk: Du må velje anten 1P (praktisk) eller 1T (teoretisk). Valet skjer i samråd med faglærar etter ein kartleggingstest. 1P er minimumskravet. Du vil då fortsette med 2P på Vg2. 1T er eit naturleg val for deg som ønskjer å velje matematikk programfag på Vg2.

Andre året

Valfrie programfag Vg2 på Tertnes vgs:

Matematikk R1 Økonomistyring
Matematikk S1 Markedsføring og ledelse 1
Matematikk 2P Historie og filosofi 1
Fysikk 1 Sosiologi og sosialantropologi
Kjemi 1 Samfunnsøkonomi 1
Informasjonsteknologi 1 Rettslære 1
Biologi 1 Psykologi 1
Geofag 1 Internasjonal engelsk
Programmering og modellering X  

Tredje året

Realfag

Språkfag, samfunnsfag og økonomi
Matematikk R2 Økonomi og ledelse
Matematikk S2 Historie og filosofi 2
Fysikk 2 Samfunnsøkonomi 2
Kjemi 2 Sosialkunnskap
Biologi 2 Rettslære 2
  Psykologi 2
  Samfunnsfagleg engelsk
  Fremmedspråk 3

 

Korleis velje programfag?

I Vg3 fortset du med to av faga du valte på Vg2. Du kan også forsette med det tredje faget du valte då, eller velje andre fag. For å få betre oversikt over kva du kan velje, sjå blokkskjema. Du kan berre velje eitt fag frå kvar blokk.

Vegen vidare

Etter fullført og bestått tre år på skule får du studiekompetanse og kan studere vidare på høgskule eller universitet.

Samordna opptak Utdanning.no