Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studiespesialisering med toppidrett

Studiespesialisering med toppidrett er eit tilbod for deg som ønskjer å satse for fullt på idretten din samstundes som du tar utdanning. Målet er å legge til rette for prestasjonar på internasjonalt nivå. Du søkjer for eitt år om gongen, og søknaden blir vurdert av Olympiatoppen Vest-Norge i samarbeid med Vestland fylkeskommune.

Eit samarbeid mellom Olympiatoppen Vest-Norge og Vestland fylkeskommune.

Elevane som følgjer dette opplegget ved Tertnes vidaregåande skule, vil kunne ta utdanningsprogram for studiespesialisering over tre år.

Toppidrettslinja for sommaridrettane inngår som ein del av utdanningsprogram for studiespesialisering på skulen vår. Du kan velje mellom programområde for Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi.

Kvalitetssikra trening

Tilbodet passar for elevar som ønskjer å satse for fullt på idretten sin og bli best. Elevane vil få trene mellom 10 og 12 timar i veka. I tillegg vil det vere både veke-, dag- og temasamlingar og trening med klubben om ettermiddagen. Trenarane på linja er valde av Olympiatoppen Vest-Norge som òg har det idrettsfaglege ansvaret. Trening, trenarar og utøvarar blir kvalitetssikra gjennom Olympiatoppen Vest-Norge og dei enkelte særkretsane.

Les meir om toppidrettslinja Olympiatoppen si nettside

Målsetjinga til toppidrettslinja er å:

  • legge best mogleg grunnlag for å oppnå internasjonale prestasjonar.
  • sikre dagens og framtidas toppidrettsutøvarar moglegheit til å kunne kombinere toppidrettsutvikling med utdanning.
  • skape eit unikt læringsmiljø for elevar og lærarar.
  • la dei mest talentfulle idrettsutøvarane våre vere ein del av den offentlege skulen.
  • bidra til å få fram utøvarar til eit høgt nivå innanfor ei trygg ramme forankra i kjende omgjevnader.

Krav

Du må vere ein av dei beste innan idretten din i din årsklasse og ha gode faglege resultat.

Fremmedspråk

Elever som ikke har fremmedspråk fra ungdomskolen må ta fremmedspråk nivå 1+2 i løpet av skoleløpet. For tiden tilbyr vi Italiensk og Tysk.
Elever på toppidrett har flere uketimer enn elever på vanlig studiespeialisernde og kan derfor få problemer med å få gjennomført løpet med språk nivå 1+2 i løpet av 3 år og må belage seg på å ta et 4. skoleår

Ta kontakt med inntakskontoret for meir informasjon

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2 Timetal Vg3
Norsk 4 4 6
Matematikk 5 3 0
Naturfag 5 0 0
Engelsk 5 0 0
2. Fremmedspråk 4 4 0
Religion/etikk 0 0 3
Samfunnsfag 3 0 0
Geografi 2 0 0
Historie 0 2 4
Trening 7 7 7
Toppidrett programfag 5 5 5
Andre programfag utenom toppidrett 0 10 10
Sum timetal per uke 40 35 35

Første året

Toppidrett_1.jpg

På første året i toppidrett vil du ha 12 timar trening i veka. Timeplanen vil elles vere identisk med den som ein har i studiespesialisering som inkluderer faga norsk, engelsk, matematikk, naturfag, geografi, samfunnsfag, kroppsøving og framandspråk (tysk I, tysk II, tysk I+II fransk II, spansk II, italiensk I eller italiensk I+II).  

  • Framandspråk: Det er vanleg å halde fram med det framandspråket ein hadde på ungdomsskulen. Italiensk er i utgangspunktet eit tilbod til elevar som ikkje hadde framandspråk på ungdomsskulen. Du skal då ha italiensk i tre år. Men du kan òg velje italiensk sjølv om du hadde eit anna framandspråk på ungdomsskulen. Du skal då ha italiensk i to år. Alternativt du kan velje tysk I eller tysk I + II. Dei som held fram med språket dei hadde på ungdomsskulen, skal ha dette over to år.
  • Matematikk: Du må velje enten 1P (praktisk) eller 1T (teoretisk). Valet skjer i samråd med faglærar etter ei kartleggingsprøve. 1P er minimumskravet. Då må du halde fram med 2P på Vg2. 1T er eit naturleg val for deg som ønskjer å velje matematikk som programfag på Vg2.

Læreplanar for faga finn du på Utdanningsdirektoratets nettsider.

 

 

Andre året

Toppidrett_2.jpg

Andre året vil du ha 12 timar med trening i veka. Det er likevel mogleg å velje full fordjuping i programfag enten i programområda for realfag eller for språk, samfunnsfag og økonomi. Når ein skal rekne minimum timetal, vil toppidrett telje som eitt programfag (sjå timetalsoversikta).

For å få betre oversikt over kva du kan velje, kan du laste ned blokkskjema. Du kan berre velje eitt fag frå kvar blokk. Toppidrett som programfag ligg i blokk 4. Du kan difor ikkje velje fag i denne blokka.

Læreplanar for faga finn du på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Tredje året

Toppidrett3.JPG

Tredje året vil du ha 12 timar med trening i veka. Det er likevel mogleg å velje full fordjuping i programfag enten i programområda for realfag eller for språk, samfunnsfag og økonomi. Når ein skal rekne minimum timetal, vil toppidrett telje som eitt programfag (sjå timetalsoversikta).

For å få betre oversikt over kva du kan velje, last ned blokkskjema. Du kan berre velje eitt fag frå kvar blokk. Toppidrett som programfag ligg i blokk 4. Du kan difor ikkje velje fag i denne blokka.

Læreplanar for faga finn du på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Vegen vidare

Etter fullført og bestått tre år på skule får du studiekompetanse og kan studere vidare på høgskule eller universitet.

Samordna opptak Utdanning.no

 

HAR DU SPØRSMÅL TA KONTAKT

Har du spørsmål ta kontakt

Kontaktperson norsk og samfunnsfag

Eli Smith Egeland

eli.egeland@vlfk.no

94013249

Kontaktperson realfag

Dag Vartdal Carlsen 

dag.carlsen@vlfk.no

94013256

Kontaktperson språk og økonomi

john.fleten@vlfk.no

94013258